E-USLUGE

Koliko puta vas je usred poslovnog sastanka, važnog projekta ili poslovnog ručka nazvao netko iz nadležnih institucija i tražio odgovore
na pitanja koje vi uopće ne želite rješavati a ponekad ne trebate niti znati?

I u tome ćemo vam rado pomoći i takvu praksu promijeniti!

Po punomoći klijenta obavljamo kompletnu korespondenciju s nadležnim tijelima: Porezna uprava, FINA, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, internet bankarstvo u poslovnim bankama i sl.

  • dostava poreznih i financijskih izvještaja nadležnim institucijama
  • prijava/odjava/promjena radnika