IZVJEŠTAVANJE

Za donošenje poslovnih odluka jako su bitne točne, pravovremene i redovite informacije.

Pravovremena i redovna dostava poslovne dokumentacije preduvjet je istinitih i fer prikazanim financijskih izvješća.

Mjesečno/Tromjesečno/Polugodišnje izvještavamo klijenta o prihodima, rashodima i financijskom rezultatu, pregled nenaplaćenih potraživanja, pregled obveza, Bilanca, RDG.

Po želji izrađujemo i dodatne individualne izvještaje s opsegom podataka koje klijent želi redovito pratiti.

Priprema i izrada godišnjih financijskih izvješća za FINA-u i Poreznu upravu
(Bilanca, Račun dobiti i gubitka, GFI POD za potrebe statistike i javne objave, Bilješke uz financijske izvještaje, Prijava DOH, PD-SD obrazac te svi potrebni obračuni i propisani obrasci)