KNJIGOVODSTVO

Kako bi pravne osobe mogle poslovati i djelovati u okviru zakonskih propisa, uredno vođenje poslovnih knjiga (knjigovodstvo) je nužno po sili
zakona ali ujedno i radi uspješnog vođenja poslovanja te donošenja kvalitetnih poslovnih odluka.

U knjigovodstvene poslove ulazi:

  • inicijalna uspostava poslovnih knjiga i računskog (kontnog) plana
  • knjiženje poslovnih događaja u dnevnik i glavnu knjigu
  • vođenje analitičkih evidencija kupaca i dobavljača (salda konti), osnovnih sredstava i sitnog inventara
  • blagajničko poslovanje
  • knjiženje temeljnica, obračuna putnih naloga i locco vožnji
  • vođenje knjige URA i IRA (knjige ulaznih i izlaznih računa)
  • obračun i sastavljanje prijava poreza na dodanu vrijednost
  • unos podataka u internet bankarstvo i provođenje naloga za plaćanje
  • administrativni poslovi (izrada predložaka ugovora, odluka, prijave/odjave radnika, vođenje raznih evidencija)

U slučaju specifičnih zahtjeva, uslugu možemo prilagoditi potrebama i očekivanjima klijenta.