OBRAČUN PLAĆA

Obračun plaća je skup složenih i osjetljivih računovodstvenih poslova.

Radi čestih izmjena poreznih propisa obračun plaća treba raditi s posebnom pažnjom i znanjem.

Radi toga, ali i mnogih drugih prednosti (očuvanja povjerljivosti i tajnosti podataka o plaćama radnika), sve se više poslodavaca odlučuje za vanjsku uslugu obračuna plaća.

ERGON tim specijaliziran za obračun plaća profesionalno i kvalitetno brine o cjelokupnom procesu obračuna plaća te poslodavcima
daje kvalitetne i pravovremene informacije o svim poreznim izmjenama i efektima koje oni čine na trošak plaća.

Savjetujemo Vas i o svim neoporezivim mogućnostima isplate radnicima.

Prednosti vanjskog obračuna plaća su mnoge, a poslodavci se mogu fokusirati na svoju primarnu djelatnost te pritom biti sigurni da je sve usklađeno s aktualnim zakonskim izmjenama.

Povjerljivost i tajnost podataka također je jedna od važnijih prednosti korištenja usluge vanjskog obračuna plaća.

ŠTO OBUHVAĆA USLUGA OBRAČUNA PLAĆA?

Konzultacije s klijentom o očekivanjima, procedurama, rokovima, odgovornostima, metodama i sl. uz snimku dosadašnjeg stanja,
savjetovanja u slučaju poreznih izmjena i testni izračuni troška plaća.

Inicijalni unos baze matičnih podataka radnika (kadrovska evidencija), preuzimanje obračuna plaća prethodnih mjeseci, testni obračuni plaća.

Obračun plaća i drugih oporezivih i neoporezivih primitaka

 • primici od nesamostalnog rada
 • dohodak od kapitala
 • obračun drugog dohotka
 • primitci u naravi
 • stimulacije/bonusi
 • naknade plaća, refundacije, godišnji odmori, bolovanja
 • obustave od plaća temeljem suglasnosti ili ovrha
 • priprema i dostava kuvertiranih isplatnih lista za radnike
 • priprema i dostava naloga za plaćanje s bar kodovima ili generiranje datoteka za unos u Internet bankarstvo
 • priprema temeljnica za knjiženje
 • predaja JOPPD obrazaca elektronskim putem na e Poreznu
 • usklađenja porezno knjigovodstvenih kartica, korekcije SNU i sl.

Administrativne usluge

 • priprema ugovora o radu na temelju predloška
 • prijave/odjave/promjene radnika na HZMO i HZZO (putem e-servisa)
 • evidencije i praćenje broja dana godišnjeg odmora
 • izdavanje potvrda za radnike (za banke, vrtiće i sl.)