RAČUNOVODSTVO

Računovodstvo je znanstvena disciplina a obuhvaća cijeli niz aktivnosti.

Računovođa prati i kontrolira, analizira i interpretira financijske podatke dobivene knjigovodstvenom obradom poslovne dokumentacije i pronalazi najbolje načine optimizacije i unaprjeđenja poslovanja odabirom adekvatnih računovodstvenih politika, procjena, metoda vrednovanja i načela poslovanja.

Profesionalni računovođa mora imati široki spektar znanja. Mora poznavati i razumjeti porezne propise, specifičnosti pojedinih grana poslovanja, financijske izvještaje, bankarske sustave. Profesionalno računovodstvo zahtjeva formalno obrazovanje, iskustvo i posvećenost konstantnom praćenju izmjena tržišnih uvjeta i poreznih propisa.

Birajte certificirane ovlaštene računovođe s poslovnim iskustvom.

Računovodstvo obuhvaća:

  • Računovodstvene politike (odabiranje načela, pravila i postupaka za priznavanje, mjerenje i knjiženje poslovnih promjena)
  • Knjigovodstvo (standardizirano vođenje poslovnih knjiga)
  • Računovodstveni nadzor
    • Financijsko planiranje, analiziranje i interpretiranje financijskih podataka
    • Financijsko i poslovno izvješćivanje i interpretiranje računovodstvenih politika