Financijski izvještaji

Financijski izvještaji su pokazatelji uspješnosti poslovanja svakog poslovnog subjekta, to su izvještaji o financijskom stanju i financijskom prometu poslovnog subjekta.

Bilanca je financijski izvještaj koji daje informacije o imovini, obvezama i kapitalu poduzetnika na određeni dan.

Račun dobitka i gubitka je izvještaj koji daje informacije o prihodima i rashodima za određeno poslovno razdoblje.

Izvještaj o novčanom toku daje informaciju o primljenom i danom novcu poslovnog subjekta u određenom razdoblju.