inventura

Na kraju godine poduzetnici su najčešće u gužvi jer moraju obaviti niz zadataka kako bi poslovnu godinu zaključili uspješno i u skladu sa zakonskim propisima. Između ostalog, poduzetnici na kraju poslovne godine moraju napraviti i inventuru imovine, potraživanja, obveza, zaliha.

Inventura je obveza svih poduzetnika koji vode poslovne knjige, kako obveznika poreza na dobit, tako i obveznika poreza na dohodak, neovisno o pravnoj formi (trgovačko društvo, obrt, samostalna djelatnost).

Inventura je postupak popisivanja stvarnog stanja imovine i obveza kako bi se stvarno stanje uskladilo s knjigovodstvenim stanjem. Dakle, prije sastavljanja završne bilance stanja, potrebno je provesti postupak inventure.

Inventuri podliježe cjelokupna imovina poduzetnika: dugotrajna imovina, financijska imovina, potraživanja, novčana sredstva, zalihe, obveze (dugoročne i kratkoročne).

Popisano stanje imovine i obveza iskazuje se na zadnji dan poslovne godine. Obzirom da se inventura obično obavi nešto ranije, promjene koje nastanu u periodu do kraja godine naknadno se evidentiraju u popisnim listama na temelju knjigovodstvenih isprava i svode se na zadnji dan poslovne godine.

Inventurni manjak i inventurni višak

Inventura može prikazati inventurni manjak ili višak koji može nastati iz više razloga. Za inventurni manjak se u pravilu tereti odgovorna osoba, ali se može iskazati i kao trošak. Inventurni manjak će predstavljati porezno priznati trošak do iznosa koji je propisan posebnim propisima. S druge strane, inventurni višak se knjigovodstveno iskazuje kao prihod.

Novčane kazne

Inventura se mora obaviti krajem svake poslovne godine, a za poduzetnike, koji postupaju protivno tome, predviđene su novčane kazne.

Prema Zakonu o računovodstvu, za poduzetnike koji ne obave inventuru propisana je novčana kazna u iznosu od 10.000,00 kn do 100.000,00 kn, te novčana kazna za odgovornu osobu poduzetnika u iznosu od 5.000,00 kn do 20.000,00 kn. Osim obveze popisa koja proizlazi iz odredbi Zakona o računovodstvu, iznos kazni je propisan i  Općim poreznim zakonom.

Ako niste još obavili inventuru, krajnje je vrijeme da to odradite i popis obveza za ovu godinu privedete kraju. Kada su sve obveze uspješno riješene, bit ćete u mogućnosti ugodno provesti blagdanske dane.