Izmjene Pravilnika o PDV-u

Kako to na početku godina obično biva, na snagu stupaju brojni novi pravilnici i izmijenjeni zakonski propisi. Od 1. siječnja ove godine na snagu su stupile i izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

Jedna od najznačajnijih promjena u sustavu PDV-a koja je stupila na snagu je omogućavanje odbitka 50% pretporeza prilikom nabave ili najma osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz.

Detaljnije o ovoj temi možete pročitati u članku Planirate li nabavu osobnog automobila?

Novim Pravilnikom je propisana obveza posebnog izvještavanja o odbitku pretporeza vezanog za automobile u sklopu mjesečne PDV prijave, a u svrhu praćenja od strane Porezne uprave.

Novost je da za nastanak obveze PDV-a u slučaju kad usluge u Hrvatskoj pruža osoba bez sjedišta, na koju se primjenjuje prijenos porezne obveze sukladno članku 75. stavku 2., nije potrebna ovjera građevinske situacije od strane nadležnog tijela.

Također je propisano da ne nastaje obveza obračuna PDV-a za plaćene ili primljene predujmove u vezi s isporukom dobara koju tuzemnom primatelju obavi strani porezni obveznik bez sjedišta u RH, tj. u vezi s isporukom dobara koje tuzemni porezni obveznik obavi stranom poreznom obvezniku bez sjedišta u RH.