Od Nove godine (1.1.2016.) stiže nam još jedna obveza sastavljanja i podnošenja statističkih izvještaja – izvještaj o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima ili drugačijim jezikom – od tog datuma poreznoj upravi dužni smo prijavljivati tko nam nije platio fakturu te za koji točan iznos.

Ovakva mjera redovnog izvještavanja uvedena je što radi utvrđivanjem činjenica bitnih za oporezivanje ali i kontrole da li provodimo i druge aktivne propise, no isto tako ona je tu i radi „uvođenje reda“ među poduzetnicima, preuzimanje odgovornosti za savjesno poslovanje, podmirivanje obveza prema drugima u propisanim rokovima ali i jasno šalju poruku da oni koji ne posluju u skladu s propisima će sad napokon „isplivati“ iz mase te biti sankcionirani.

Tko su obveznici sastavljanja novog statističkog izvještaja?

Obveznici su svi porezni obveznici upisani u registar PDV-a, koji imaju evidentirana dospjela, a nenaplaćena potraživanja te su dužni do naplate u cijelosti ili cjelokupnog otpisa, sastavljati statistička izvješća sa stanjem na dan 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca tekuće godine, uz uvjet da na dan sastavljanja izvješća potraživanja nisu starija od 6 godina.

Rokovi i način dostave

Statistička izvješća dostavljaju se na obrascu OPZ-STAT-1, putem aplikacije „ePorezna“.
Prvo izvješće dostavljat će se sa stanjem od 31. prosinca 2015., a rok za dostavu je najkasnije 20. veljače 2016. godine.

U 2016. godini sastavljat ćemo izvještaje i za dospjela potraživanja na dan:

  1. 31.03.2016. s rokom predaje 20.05.2016.
  2. 30.06.2016. s rokom predaje 20.08.2016.
  3. 30.09.2016. s rokom predaje 20.11.2016.
  4. 31.12.2016. s rokom predaje 20.02.2017.

Sadržaj obrasca je poprilično opsežan i zahtjevan tako da će uz računovođe i informatičari imati posla kako bi omogućili mogućnost iskazivanja tako sveobuhvatnih podataka.

Izvještaj se ne predaje ako poduzetnik nema dospjelih nenaplaćenih potraživanja, a postoji i izuzeće za obveznike PDV-a koji nemaju obvezu za izdavanje računa za isporuku dobara i usluga (čl. 78 st.3 Zakona o PDV-u i čl.54.b OPZ-a).

Svrha izvještavanja

  • Kontrola provedbe plaćanja i naplate potraživanja među poduzetnicima; Porezna uprava dobiva informaciju o tome koji porezni obveznici ne poštuju rokove plaćanja propisanih posebnim propisom)
  • Praćenje i kontrola plaćanja PDV-a te priznavanja pretporeza; informacija o tome koji se porezni obveznici prema odredbama Zakona o PDV-u mogu smatrati jamcem za dug PDV-a jer su se koristili pravom na odbitak pretporeza a u zakonskom roku nisu podmirili obvezu prema dobavljaču

S obzirom na to kako se ovdje radi o dosta zahtjevnom poslu te loše vođenje evidencije i izvještavanje može nanijeti velike financijske gubitke u poslovanju, obavezno se posavjetujete sa svojim knjigovođom ili nas nazovite radi daljnjih uputa.