Prema Zakonu o porezu na dobit, ministar financija, prije početka poreznog razdoblja u kojem će se koristiti, određuje kamatnu stopu na zajmove između povezanih osoba.

U Narodnim novinama, izdanje 132/2017, objavljena je Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba za 2018. godinu. Odluka se primjenjuje tijekom cijele godine, a prema istoj, kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za 2018. godinu iznosi 4,55%.

Prema Zakonu o porezu na dobit povezanim osobama se smatraju osobe kod kojih jedna od njih sudjeluje izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu druge osobe, ili iste osobe sudjeluju izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu društva (članak 13. stavak 2.).

Porezni tretman zajmova između povezanih osoba ovisi prvenstveno o poreznom statusu zajmoprimca i zajmodavca, o činjenici jesu li rezidenti ili nerezidenti te radi li se o povezanim ili nepovezanim osobama.

Spomenuta kamatna stopa se smatra najmanjom kamatom koja bi se trebala obračunati kada obveznik poreza na dobit daje zajmove povezanim osobama – nerezidentima. Ako takve kamate nisu zaračunate ili su pak zaračunate manje, tada bi se one ili razlika između manje zaračunate i kamate prema propisanoj stopi trebale dodati u PD obrazac kao povećanje porezne osnovice.

Spomenuta kamatna stopa se primjenjuje i na primljene zajmove od povezanih osoba – nerezidenata kao najviša porezno prihvatljiva. Ako se kamate nerezidentima plaćaju prema stopi višoj od propisane, razlika iznad kamata prema toj propisanoj stopi dodaje se u PD obrascu kao povećanje porezne osnovice.

Propisana kamatna spota se primjenjuje i ako jedna od povezanih osoba, rezidenata, ima povlašteni porezni status, odnosno plaća porez na dobit po stopama koje su niže od propisane stope (na osnovu korištenja određenih poreznih olakšica) ili pak ako u poreznom razdoblju ima pravo na prijenos poreznog gubitka iz prethodnih poreznih razdoblja.