Česte su situacije da zaposlenik koristi privatno vozilo u službene svrhe. U tom slučaju, dopušteno je priznavanje troškova do 2 kn po prijeđenom kilometru. Taj iznos naknade uključuje sve troškove automobila povezane s njegovim korištenjem. Dakle, uključeni su troškovi benzina, održavanja automobila i slično.

Kod korištenja privatnog vozila u službene svrhe zaposlenik treba voditi evidenciju loko vožnje (gradske vožnje) za sve udaljenosti manje od 30 km u jednom smjeru.

Evidencija se vodi na mjesečnoj bazi. Naknada za korištenje privatnog vozila u službene svrhe je neoporezivi primitak zaposlenika o čijoj je isplati poslodavac dužan obavijestiti Poreznu upravu putem JOPPD Obrasca.

Ukoliko je mjesto putovanja u jednom smjeru udaljenije od 30 km, ispunjava se putni nalog na osnovu kojeg se obračunavaju troškovi korištenja privatnog automobila u poslovne svrhe. Uz putni nalog se prilažu i računi za gorivo, parkiranje…

Troškovi loko vožnje u poslovne svrhe i putnog naloga u poslovne svrhe su 100% priznati.

Kada je riječ o korištenju privatnog automobila u poslovne svrhe, priznaju se isključivo troškovi od sjedišta/ureda poduzeća do mjesta sastanaka i natrag. Troškovi putovanja radnika na posao i s posla nisu priznati jer to nije upotreba privatnog automobila u službene svrhe.

Troškovi korištenja privatnog vozila u poslovne svrhe priznaju se samo zaposlenicima koji su u radnom odnosu kod poslodavca.