Kako se bliži kraj godine, poduzetnici koji su uspješno poslovali i imaju „sreće“ da imaju novaca na žiro računu često razmišljaju kako platiti manje poreza na dobit tj. kako što bolje iskoristiti ta sredstva.

Vrlo često “rješenje” kojem se u tom slučaju pristupa je nabava (kupnja) imovine koja im je potrebna u redovnom poslovanju.

Prije nego krenete u kupnju / nabavu, postoji nekoliko detalja na koje trebate obratiti pažnju – da li je takva nabava „trošak razdoblja“ ili „osnovno sredstvo koje će se amortizirati“.

Prema MSFI-u (Međunarodni standardi financijskog izvještavanja), HSFI-u (Hrvatski standardi financijskog izvještavanja) i poreznim propisima (Zakon i Pravilnik poreza na dobit) situacija s nabavkom imovina je ovakva:

Dugotrajna imovina je imovina koja zadovoljava sljedeće kriterije:

  • nabavna vrijednost veća je od 3.500,00 kn bez PDV-a (za tvrtke koje su u sustavu PDV-a)
  • vijek trajanja (rok korištenja) imovine duži je od godine dana

Takvu imovinu pri nabavi i stavljanju u uporabu klasificiramo kao „osnovno sredstvo“ i amortiziramo je po godinama korištenja.

Pojednostavljeno – onoliko koliko ste platili za novo sredstvo, ne priznaje se u cjelokupnom iznosu u toj godini, već se raspoređuje kroz definirano vrijeme tj. raspoređuje po godinama korištenja, a obračunava se primjenom amortizacijske stope.

Zakon o porezu na dobit propisao je porezno dopuštene stope za pojedine grupe opreme, no moguće se i druge stope (viša ili manja), za što je dobro da se konzultirate sa svojim knjigovođom.

Sitan inventar je razna oprema i pomagala za rad koja zadovoljavaju sljedeće kriterije:

  • nabavna vrijednost do 3.500,00 kuna
  • vijek trajanja kraći ili duži od godine dana

Za nabavljeni sitni inventar potrebno je voditi evidenciju sitnog inventara.

Otpis sitnog inventara moguće je provesti:

  • jednokratno (metoda 100% otpisa) te je takav otpis u cijelosti porezno priznati trošak razdoblja
  • metodom kalkulativnog otpisa prema vremenu uporabe (temeljem odluke poduzetnika i donesenih stopa po kojoj će se otpis vršiti)

Zaključak – ako imate financijska sredstva i potrebu za nabavkom imovine koja bi unaprijedila poslovanje, svakako to napravite. Pripazite i unaprijed se konzultirajte sa svojim knjigovođom kako se kasnije ne bi neugodno iznenadili kada će trebati platiti porez na dobit.