Na kraju poslovne godine poduzetnici utvrđuju poslovne rezultate, planiraju daljnju strategiju poslovanja, utvrđuju novonastale situacije koje mogu zahtijevati određene promjene.

Mali porezni obveznik koji nije u sustavu PDV-a, a koji ostvari ukupan godišnji primitak veći od iznosa propisanog za obvezan ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost, prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, mora ući u sustav PDV-a od 01.01. sljedeće kalendarske godine.

Dakle, kriterij za ulazak ili izlazak poreznih obveznika iz sustava PDV-a je vrijednost isporuka dobara i obavljenih usluga u prethodnoj godini. Propisani prag za ulazak u sustav PDV-a od 01.01.2018. godine  je ostvarena vrijednost isporuka ( u 2017. godini) veća od 300.000,00 kn.

Mali porezni obveznik može dobrovoljno ući u sustav i prije nego dosegne taj prag.

Ukoliko ste prešli spomenuti prag, ulazite u sustav PDV-a i trebate se prijaviti u registar obveznika PDV-a na obrascu P-PDV.

Porezni obveznici koji nisu u sustavu PDV-a nemaju pravo iskazivati PDV na izdanim računima niti imaju pravo na odbitak pretporeza.

Pri izlasku iz sustava PDV-a porezni obveznici trebaju voditi računa o poreznim posljedicama, prvenstveno o obvezi ispravka pretporeza za nabavljena gospodarska dobra u prethodnim poreznim razdobljima za koja su se pri nabavi koristili pretporezom.

Porezni obveznici koji su u sustav PDV-a ušli dobrovoljno a više nemaju isporuke u visini propisanoj za ulazak u sustav PDV-a, zahtjev za izlazak mogu podnijeti protekom tri godine u sustavu.

Ukoliko ste u potrazi za profesionalnim računovodstvenim servisom, na raspolaganju su Vam usluge knjigovodstveno-računovodstvenog servisa Ergon!