Minimalna plaća u 2018. godini

Za 2018. godinu primjenjuje se novi iznos minimalne bruto plaće.

Uredbom o visini minimalne plaće, za period 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine, utvrđena je minimalna plaća u bruto iznosu od 3.439,80 kuna. Riječ je o najnižem mjesečnom iznosu bruto plaće koji pripada radniku za rad u punom radnom vremenu.

Minimalna plaća u 2017. godini je iznosila 3.276,00 kn. Dakle, u ovoj godini je došlo do blagog povećanja iznosa minimalne plaće, ali usprkos ovom povećanju minimalna plaća se nije približila prosječnoj obzirom da je prosječna plaća u proteklom periodu rasla.

Obračun plaće prema novoj Uredbi počinje od siječnja.

Kao i do sada, najniža plaća za nepuno radno vrijeme utvrđuje se razmjerno minimalnoj plaći za puno radno vrijeme i satima rada na koje je radnik prijavljen. Radniku zaposlenom na pola radnog vremena, kod poslodavca kod kojeg je puno radno vrijeme utvrđeno na 40 sati tjedno, minimalna plaće ne može iznositi manje od 1.719,90 kn mjesečno.