Novi Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, koji je na snazi od 14.12.2017., propisuje nižu granicu za umirovljenje, više iznose mirovina, uvećane invalidnine te veća prava za članove obitelji. Umirovljenim braniteljima je omogućen rad uz mirovinu.

Članak 29. navodi da je uz starosnu mirovinu omogućen rad do polovine punog radnog vremena, pri čemu se mirovina ne smanjuje niti se obustavlja.

Prema članku 37. spomenutog zakona rad uz mirovinu, bez obustavljanja mirovine, omogućen je i hrvatskim braniteljima i hrvatskim ratnim vojnim invalidima, korisnicima prava na invalidsku mirovinu zbog gubitka radne sposobnosti.

Hrvatskim braniteljima koji primaju invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti omogućen je rad u punom radnom vremenu. Mirovina im se ne smanjuje niti se obustavlja, isplaćuje se prema mirovinskom koeficijentu 0,6667.

Hrvatski branitelji koji primaju invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti mogu se zaposliti na 3,5 sata dnevno ili obavljati djelatnost po kojoj osnovi se obvezno osiguravaju. Mirovina im se ne smanjuje niti se obustavlja, određuje se uz primjenu mirovinskog faktora 1,0.

Prema Zakonu o porezu na dohodak porez se smanjuje u visini postotka invalidnosti.