Novim Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima koji je objavljen 28.03.2015. u Nar. nov., br. 32/15. propisan je sadržaj i način vođenja evidencije o radnicima koji su zaposleni kod poslodavca kao i o radnicima čiji rad poslodavac koristi.

Pravilnikom koji je sad na snazi uvedene su neke neznatne novosti u evidenciju o radnicima i radnom vremenu, kao što su tri nova obvezna podatka: vrijeme terenskog rada  vrijeme korištenja rodiljnih i roditeljskih dopusta i vrijeme nenazočnosti tijekom dnevnog rasporeda po zahtjevu radnika. Izmijenjena je i odredba o ažurnosti podataka koji moraju biti ažurni na kraju odnosno po završetku radnog dana, a samo ako neki od podataka nije poznat, odmah po saznanju tog podatka.

Uvedena je i nova obveza pri evidentiranju radnog vremena, a to je evidentiranje vremena dnevnog odmora (30 minutna pauza) i vremena tjednog odmora.

Rok za čuvanje evidencija produljen je s četiri na šest godina, odnosno, ako se s radnikom vodi radni spor, poslodavac je obvezan čuvati evidencije do pravomoćnog okončanja tog spora.