Pri isplati svake plaće poslodavac radniku treba uručiti obrazac o isplaćenoj plaći IP1 a u slučaju neisplaćene plaće obrazac NP1 koji je ujedno i ovršna isprava.

Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine već nakon dva mjeseca primjene je izmjenjen (Izmjene Pravilnika objavljene su  u NN 102/15) te donesene izmjene stupaju na snagu od 01.listopada 2015. godine.

Uvedeni su novi obrasci vezani za isplaćenu i neisplaćenu plaću te za isplaćenu i neisplaćenu otpremninu.