Od početka ove godine se primjenjuju nova pravila za obračun plaće i ostalih primitaka koji se isplaćuju uz plaću. Utvrđena je i nova svota minimalne plaće o čemu smo već pisali.

Izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak uvedene su i mnoge novosti koje se odnose na isplatu neoporezivih primitaka. Donosimo vam detaljnije informacije o parametrima koji će se u ovoj godini koristiti za obračun plaće:

  • Nova osnovica za obračun doprinosa ​računa se temeljem prosječne plaće za period od siječnja do kolovoza 2017. (objavljeno u NN 110/17 ), a iznosi 8.020,00 kn.
  • Najniža mjesečna osnovica je 3.047,60 kn (osnovica i za rad na stručnom osposobljavanju).
  • Najniža mjesečna osnovica za plaćanje doprinosa nije isto što i minimalna bruto plaća koja od 1.1.2018. iznosi 3.439,80 kn.
  • Najviša mjesečna osnovica za plaćanje doprinosa za mirovinsko osiguranje ( I. i II.) stup iznosi 48.120,00 kn
  • Najviša godišnja  osnovica za plaćanje doprinosa za mirovinsko osiguranje ( I. i II.) stup iznosi 577.440,00 kn

 

Smanjenje mjesečne osnovice za obračun doprinosa na minimalnu plaću smanjuje se za 50%

S 1.1.2018. na snagu je stupio i Zakon o izmjeni Zakona o minimalnoj plaći koji određuje smanjenje osnovice za doprinose na plaće za 50% i to za isplate do iznosa minimalne plaće. Odnosi se na radnike koji su u 2017. godini imali minimalnu plaću u iznosu 3.276,00 kn. Za te radnike poslodavac je na njihovu bruto plaću bio dužan platiti doprinose na plaću (17,2%). Sada se ta osnovica umanjuje za 50%.

Nova minimalna plaća za 2018. godinu je 3.439,80 kn. Umanjena osnovica za obračun doprinosa na plaću iznosi 1.719,90 kn.

Doprinosi na minimalnu  plaću sada iznose 1.719,90*17,2%=295,82 kn.

Ovom izmjenom “nagrađuju” se poslodavci koji radnicima isplaćuju minimalnu plaću!

Za radnike koji su zaposleni, u 2018. godini postoji mogućnost umanjenja osnovice za plaćanje doprinosa na plaću tek nakon 12 mjeseci rada kod poslodavca!

 

Osnovica za plaćanje doprinosa (najniža plaća)  za članove uprave koji su zaposleni na puno radno vrijeme

Prema novim odredbama Zakona o doprinosima došlo je i do promjene minimalne plaće zaposlenog člana uprave. Promijenjena je osnovica od 5.030,35 kn i sada iznosi 5.213,00 kn mjesečno u bruto iznosu, za puno radno vrijeme.

Nova minimalna plaća se obračunavala za mjesec siječanj, a uobičajeno se isplaćuje tijekom ovog mjeseca (u veljači 2018).

Članovi uprave mogu biti zaposleni i u nepunom radnom vremenu pa se onda i osnovica računa u razmjernom dijelu, razmjerno radnom vremenu.

Ako član uprave društva prima dohodak od nesamostalnog rada negdje drugdje, nije obavezan obračunavati i plaćati doprinose na propisanu osnovicu.