Od 24.12.2015. na snazi su izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 137/15) kojima su propisane novosti u svezi sa službenim putovanjem, terenskim radom i načinom izvješćivanja u Obrascu JOPPD.

Rok trajanja službenog puta
Službeno putovanje može trajati do 30 dana neprekidno.

Umanjen iznos tuzemne dnevnice zbog osigurane prehrane
Ako je na službenom putovanju osiguran jedan obrok (ručak ili večera) neoporezivi iznos dnevnice u tuzemstvu koji se isplaćuje u novcu umanjuje se za 30% odnosno za 60% ako su osigurana dva obroka (ručak ili večera).

Umanjen iznos terenskog dodatka u zemlji i inozemstvu zbog osigurane prehrane
Također, ako je radniku na terenu osiguran jedan obrok (ručak ili večera) neoporezivi iznos terenskog dodatka u zemlji i inozemstvu umanjuje se za 30% odnosno za 60% ako su osigurana dva obroka (ručak i večera).

O čemu se (ne)izvješćuje u Obrascu JOPPD?
U Obrascu JOPPD, od navedenog datuma, izvješćuje se samo o isplatama dnevnica u novcu (šifra 17) i/ili naknadi za korištenje privatnog automobila u službene svrhe (šifra 18), a ne izvješćuje se o naknadi troškova noćenja i prijevoza (npr. o plaćenim prijevoznim kartama, cestarini, mostarini, tunelarini i sl.) zato što je brisana (ukinuta).