Oporezivanje studentskih zarada

Ovogodišnja porezna reforma donijela je novosti i u oporezivanju studentskih zarada. Prema novim propisima, studentski rad se oporezuje znatno više nego do sada.

U prošloj godini limit studentske zarade do koje se ona nije oporezivala iznosio je 50.000 kn. Umjesto dosadašnjih 50.000 kn, limit sada iznosi 15.000 kn. Ako student prijeđe taj godišnji limit zarade od 15.000 kn, plaćat će porez od 24% i prirez. Ujedno, prelaskom navedenog limita, student prestaje biti porezna olakšica roditeljima.

Dakle, učenik / student koji za rad preko učeničkih / studentskih udruga prima preko 15.000 kn godišnje obveznik je poreza na dohodak od drugog dohotka i prireza porezu na dohodak.

Obveznik obračuna, obustave i uplate poreza na dohodak i prireza je posrednik pri zapošljavanju učenika i redovitih studenata.

Porez i prirez

Porez na dohodak od drugog dohotka plaća se na ukupni primitak iznad 15.000 kn godišnje po stopi od 24%.

Prirez porezu na dohodak plaća se na iznos poreza na dohodak i to u slučaju kada student ima prebivalište odnosno uobičajeno boravište na području općine ili grada koji je svojom odlukom propisao prirez porezu na dohodak.

Do početka ove godine, postojala su dva limita. Prvi je bio 13.000 kn, a drugi 50.000 kn. Prelaskom tog prvog limita od 13.000 kuna, student je prestajao biti porezna olakšica roditeljima. Ostvarivanjem zarade veće od 50.000 kuna godišnje, plaćao je porez na iznos iznad tog limita.

Poreznom reformom koje se primjenjuje od 1. siječnja ove godine porez od 24% se plaća već pri prekoračenju limita od 15.000 kuna. Također, pri prekoračenju tog limita plaća se i prirez, a postotak ovisi o mjestu prebivanja.

Dakle, ako student zaradi 17.000 kn, oporezivi dio je onaj iznad 15.000 kn, odnosno 2.000 kn. Od tog iznosa, plaća porez koji ide u državnu blagajnu i prirez koji ide u gradsku blagajnu. Međutim, taj novac će biti vraćen studentima u obliku povrata poreza u narednoj godini.

Povrat poreza – Limit

Novi Zakon donosi i limit iznad kojeg student ne ostvaruje pravo na povrat poreza i prireza. Taj limit iznosi 60 600 kuna. Dakle, ako ukupni godišnji primici učenika i studenata ne prelaze iznos od 60.600 kn, plaćeni porez i prirez na dohodak će im biti vraćen nakon godišnjeg obračuna.

Ako imate bilo kakve nedoumice ili trebate savjetovanje s područja računovodstva i financija, javite se u računovodstveni servis Ergon!