Ovrha na plaći u 2017. godini

Kao i svake godine, na temelju Ovršnog zakona, objavljuje se prosječna mjesečna isplaćena neto plaća koja čini osnovicu za potrebe provođenja ovrhe. Ovrha na plaći u 2017. godini će se provoditi na osnovu neto plaće u iznosu 5.664,00 kn.

Podsjetimo se, Ovršnim zakonom je propisano da se ovrhom ne usteže više od 1/3  primanja. Ako radnik kao ovršenik prima plaću u svoti nižoj od prosječne neto plaće u RH (u 2017. godini je to 5.664,00 kn) tada se smije plijeniti samo 1/3 radnikove plaće. Ako radnik prima neto plaću u svoti višoj od prosječne neto plaće u RH tada se smije plijeniti sve iznad 2/3 prosječne neto plaće, što u 2017. godini iznosi 3.776,00 kn.