I dok nam je vrijeme u kojem živimo donijelo plaćanje s računa na račun, kreditne kartice i slične varijacije, gotovina (čitaj: keš) je i dalje aktualna.

Za plaćanje i primanje uplata u gotovini, zakonodavac je dao nekoliko propisa i pravila, te svakako ako se nađete u situaciji da plaćate ili primate uplatu u gotovini obratite pažnju na ove smjernice.

Prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost (trgovačka društva, obrtnici, slobodna zanimanja i sl.) mogu prodanu robu ili usluge naplatiti u gotovini do 105.000,00 kn neovisno primaju li naplatu od građana ili neke druge fizičke ili pravne osobe ili nerezidenta.

Pojednostavljeno – kupac vam može “na ruke” izbrojati maksimalno 105.000,00 kn, a ako je kojim slučajem vrijednost prodane robe, usluge, nekretnine, zajma, vrijednosnih papira ili udjela veća od tog iznosa tada vam to moraju platiti putem računa u banci.

Ako je kupac stranac (nerezident) i plaća u eurima, limit koji može isplatiti u gotovini je 15.000,00 Eura, a ako treba platiti više onda i on kao i svi ostali mora plaćanje izvršiti putem bankovnog računa.

S druge strane, tu je Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom koji je odredio ograničenja u međusobnim plaćanjima između pravnih i fizičkih osoba obveznika fiskalizacije (VAŽNO). Zakon propisuje da obveznik fiskalizacije može gotovim novcem drugom obvezniku fiskalizacije platiti nabavu proizvoda i usluga do 5.000,00 kn po jednom računu.

U slučaju da obveznik fiskalizacije prima uplatu u gotovom novcu od građanina ili druge osobe koja nije obveznik fiskalizacije tada naplaćeni iznos može biti veći od 5.000,00 kn, a maksimalno do 105.000,00 kn.

Sve je ovo super, no tu je još i  Zakon o porezu na dohodak i Pravilnik o porezu na dohodak koji propisuje da ako ste pravna ili fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost i vršite plaćanje robe ili usluge obrtnicima (neovisno o iznosu) tada plaćanje mora biti izvršeno na poslovni račun obrtnika.

I za kraj, situacija u kojoj se nadamo ne nalazite, no ako imate blokiran račun (evidentirane neizvršene obveze za plaćanje) ne smijete plaćati gotovim novcem i/ili zadržati gotov novac u blagajni, već sav primljen gotov novac morate uplatiti na svoj račun za redovno poslovanje u banci odmah, a najkasnije idući radni dan.

Kao zaključak – zakonodavac je učinio dosta koraka kako bi kontrolirao promet gotovinom i kazne za svaki mali propust su iznimno velike. Iz tog razloga pokušajte što manje poslovati s gotovinom ali svakako imajte i svog knjigovođu pored sebe kako bi vam dao najbolji savjet i uputu da si ne napravite više problema nego koristi.