Približava nam se kraj godine i mjesec prosinac, mjesec darivanja i druženja. Sigurno ste već počeli razmišljati o darovima za zaposlenike, kupce, poslovne partnere. Želite im nešto pokloniti, ali niste sigurni što Vam je dopušteno u poreznom smislu.

Kako bismo riješili Vaše nedoumice, donosimo Vam neke od troškova kojima možete umanjiti poreznu osnovicu. Ovisno o poreznom tretmanu pojedinih troškova, isti će biti porezno priznati u cijelosti ili djelomično.

 •  Radnicima možete neoporezivo isplatiti do 2.500,00 kn/godišnje (kao regres, božićnicu, uskrsnicu). Isplatu možete izvršiti na račun ili u gotovini.
 • Dar djetetu do navršenih 15 godina života 600,00 kn (neovisno da li je dijete osigurano preko roditelja).
 • Dar posloprimcu u naravi do 400,00 kn s uključenim pdv-om (ne može novac, može poklon kartica).
 • Uplate u dobrovoljni mirovinski fond (III stup) do 6000,00 kn godišnje po radniku (porezna olakšica poslodavcu, prilikom isplate radniku se obustavlja 12% poreza + prirez). Detaljnije o ovoj temi možete pročitati u našem članku „Sve što trebate znati o III. Stupu mirovinskog osiguranja“
 • Troškovi korištenja privatnog vozila u poslovne svrhe. Za ovu namjenu, uz propisanu evidenciju korištenja vozila, mogu se isplatiti 2,00 kn po prijeđenom kilometru.
 • Troškovi sistematskih liječničkih pregleda direktno zdravstvenoj ustanovi, uz uvjet je da je plaćeno svim zaposlenicima.

Što se tiče darivanja, poklona, ugošćavanja razlikuju se porezni statusi takvih troškova (i s osnove poreza na dohodak/dobit i pdv-a) pa imamo razne varijante i treba biti jako oprezan.

 

Troškovima promidžbe smatraju se:

 • Vlastiti proizvodi i trgovačka roba iz asortimana poduzetnika prilagođeni za potrebe promidžbe s oznakom “nije za prodaju” do 160,00 kn pojedinačne vrijednosti bez pdv-a, ako se daju potrošačima
 • Reklamni predmeti s nazivom tvrtke, proizvoda i drugih oblika reklame (čaše, pepeljare, podmetači, olovke, rokovnici, upaljači, privjesci i sličan promidžbeni materijal) dani za uporabu u prodajnom prostoru kupca
 • Reklamni predmeti s nazivom tvrtke, proizvoda i drugih oblika reklame (čaše, pepeljare, podmetači, olovke, rokovnici, upaljači, privjesci i sličan promidžbeni materijal) pojedinačne vrijednosti do 160,00 kn bez pdv-a

Kad je u pitanju promidžba u obliku stvari prema čl. 2. Zakona o PDV-u svaka isporuka se smatra oporezivom, ali ipak se uz uvjete propisane čl.7 Zakona i čl.11 Pravilnika o PDV-u sljedeće ne smatra oporezivim isporukama:

 • besplatno davanje uzoraka u razumnim količinama
 • povremeno davanje darova male vrijednosti koje obavi porezni obveznik u okviru obavljanja gospodarske djelatnosti uz uvjet da se daje povremeno i ne istim osobama. Darovima male vrijednosti smatraju se darovi čija vrijednost nije veća od 160,00 kn bez pdv-a. Povremenim davanjem darova smatra se davanje najviše jednog dara istoj osobi u jednom tromjesečju (iz čega proizlazi i obveza vođenja evidencije o danim darovima)
 • isporuke reklamnih predmeta s nazivom tvrtke ili proizvoda kao što su čaše, pepeljare, olovke, podmetači, privjesci, katalozi, rokovnici, vrećice i sl.

Kod ovog oblika promidžbe nećete plaćati PDV na isporuke (davanje poklona do 160,00 kn pojedinačne vrijednosti) ako zadovoljavate uvjet tj. imate evidenciju da je to povremeno darivanje (najviše jednom u tromjesečju istoj osobi).

Ukoliko ste u sustavu PDV-a, moguće je priznati pretporez po ulaznom računu dobavljača te je takav trošak 100% porezno priznat.

Ako je pojedinačna vrijednost poklona preko 160,00 kn bez pdv-a tretira se kao kao reprezentacija i 30% troška je porezno priznato dok je 70% troška porezno nepriznato.

Vrijeme darivanja je pravo vrijeme da nagradite svoje zaposlenike koji svojim radom i trudom tijekom cijele godine doprinose uspjehu vaše tvrtke. Vjerujemo da će vam ove informacije biti dragocjene, a ukoliko imate dodatna pitanja ili trebate savjetovanje s područja računovodstva i financija, javite se u računovodstveni servis Ergon!