Kako to već i bude, Zakon o porezu na dohodak i Pravilnik o porezu na dohodak lijepo su uredili kako su svi poslodavci dužni za 2015. godinu napraviti i godišnji obračun poreza i prireza sa zadnjom isplatom u godini (isplata u prosincu za plaću za studeni).

U praksi, to znači kako će možda trebati napraviti neke manje izmjene u isplati plaće djelatnicima, a u nastavku donosimo informacije o čemu se tu radi.

Godišnji obračun poreza i prireza mora se napraviti za:

  • Djelatnike kojima tijekom godine plaća nije redovito isplaćivana
  • Djelatnike koji su zbog drugih isplata tijekom godine imali neravnomjerno porezno opterećenje ( u pojedinom mjesecu prelazile u viši porezni razred)
  • Djelatnike koji su tijekom godine bili na bolovanju, rodiljnom, roditeljskom ili posvojiteljskom dopustu i primali ostale naknade na teret državnog proračuna

Za ostale djelatnike poslodavac može ali i ne mora napraviti konačan obračun poreza i prireza.

Godišnji obračun poreza i prireza poslodavac ne može raditi za:

  • Djelatnike koji su tijekom godine promijenili općinu,grad prebivališta ili boravišta
  • Djelatnike koji nisu cijelu godinu bili zaposleni kod istog poslodavca

Po izradi konačnog obračuna mogu se pojaviti razlike:

  • Ako je previše uplaćeno po godišnjem obračunu razliku treba oduzeti od obračunatog poreza i prireza u zadnjoj isplati u godini (radnik će dobiti veći neto)
  • Ako je premalo uplaćeno razliku treba dodati na obračunati porez i prirez (radnik će dobiti manji neto)

S obzirom na sve opisane informacije, knjigovođa treba uložiti posebnu pažnju te višestruko provjeriti jesu li sve stavke ispravno sprovedene. Svako neslaganje ili greška stvorit će nepotreban trošak, stoga svakako sa svojim knjigovođom provjerite da li je ispravno obračunao sve poreze i prireze.