porezna reforma

U prošlom članku POREZNA REFORMA (1. dio) naveli smo dio novosti koje nam donosi porezna reforma, u ovom članku Vam donosimo preostale važne informacije.

Kako smo već naveli, većina izmjenjenih propisa stupa na snagu od 1. 1. 2017., a neki su ipak malo odgođeni.

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

Što se tiče poreza na dodanu vrijednost, izmjene će se provoditi kroz dva razdoblja:

 • Prvo razdoblje od 1. 1. 2017.
 1. sniženje stope PDV-a s 25% na 13% za sljedeće proizvode: sjeme, sadnice, gnojivo i pesticidi,  isporuka električne energije, dječje sjedalice, odvoz smeća, isporuka lijesova i urni
 2. povećanje stope PDV-a s 13% na 25% za ugostiteljske usluge i šećer
 • Drugo razdoblje od 1. 1. 2018.
 1. ukidanje stope PDV-a od 5%
 2. priznavanje 50% pretporeza za nabavu i najam osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz te nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima
 3. nemogućnost priznavanja 50% pretporeza ukoliko vrijednost nabavljenog prijevoznog sredstva prelazi iznos od 400.000,00 kn
 4. pri uvozu strojeva i opreme vrijednosti veće od 1.000.000,00 kn porezni obveznik fizički ne plaća PDV, nego ga u prijavi PDV-a obračunski iskazuje; kao obvezu i pretporez

Uvjetne promjene po dobivanju suglasnosti od članica EU

 • Povećanje praga za ulazak u sustav PDV-a s dosadašnjih 230.000,00 kn na 300.000,00 kn
 • Smanjenje roka za dobrovoljni ulazak u sustav PDV-a s dosadašnjih 5 godina, na 3 kalendarske godine

IZMJENA ZAKONA O FISKALIZACIJI

 • Mali obveznici fiskalizacije koji su plaćali porez na dohodak paušalno više nisu izuzeti od obveze fiskalizacije. Izmjena stupa na snagu 1. 7. 2017. godine te su od tada dužni fiskalizirati račune na elektroničkim naplatnim uređajima.
 • Svi obveznici fiskalizacije dužni su ponovno dostaviti podatke u sustav fiskalizacije PU o svim poslovnim prostorima u kojima se obavlja djelatnost prema tipu poslovnog prostora.

LOKALNI POREZI

 • Od 1. 1. 2017. ukida se porez na tvrtku.
 • Od 1. 1. 2018. ukida se porez na kuće za odmor, umjesto komunalne naknade uvodi se plaćanje jedinstvenog poreza na nekretnine.

OPĆI POREZNI ZAKON

Uvodi se jedinstveni rok zastare, ukida se pojam relativne i apsolutne zastare

Pravo i obveze poreznog tijela na utvrđivanje porezne obveze i kamata, na naplatu poreza, kamata i troškove ovrhe te pravo poreznog obveznika na povrat poreza, kamata I troškova ovrhe zastarijeva za šest godina računajući od dana kada je zastara počela teći.
 

IZMJENE ZAKONA O RAČUNOVODSTVU

Ukinuta je primjena jedinstvenog kontnog (računskog) plana.

Reguliran je sadržaj knjigovodstvenih isprava, odgovornost za vjerodostojnost isprava i potpisivanje knjigovodstvenih isprava.

Jasno su navedeni obveznici revizije, uvedena nefinancijska izvješća za velike poduzetnike koji su subjekti od javnog interesa.

Čeka nas vrlo izazovno razdoblje usklađivanja i primjene  svih izmjena zakona. Ako imate bilo kakve nedoumice glede nove porezne reforme, dodatna pitanja ili trebate savjetovanje s područja računovodstva i financija, javite se u računovodstveni servis Ergon!