porezna reforma

U par navrata smo najavljivali promjene koje nas očekuju s novom poreznom reformom. Sada, kada je nova porezna reforma izglasana, poznati su točni podaci. U ovom članku Vam donosimo dio novosti koje se tiču minimalne plaće te novosti u obračunu plaća.

Izmjenjeni propisi stupaju na snagu od 1. 1. 2017. Primjena istih za većinu kreće odmah, a neki su ipak malo odgođeni.

Najveće promjene su se dogodile u sustavu Poreza na dodanu vrijednost, Poreza na dobit te Poreza na dohodak.

Minimalna plaća u 2017. godini

Minimalna plaća u 2017. godini iznosi 3.276,00 kn. Odnosi se na plaću za mjesec siječanj koja se uobičajeno isplaćuje do 15. 2. 2017.

Poželjno je djelatnicima koji imaju ugovorenu minimalnu plaću napraviti anekse ugovora o radu.

Minimalna plaća za članove uprave i izvršne direktore

Za direktore/članove uprave koji su i zaposlenici društva propisana je mjesečna osnovica za obračun doprinosa koja za rad u punom radnom vremenu ne može biti niža od 5.030,35 kn (za 2017. godinu).

Pojednostavljeno, ako su direktori do sada imali ugovorenu minimalnu bruto plaću za puno radno vrijeme, mogu je i dalje imati, ali doprinose će morati plaćati na osnovicu od 5.030,35 kn.

Moguće je i ugovaranje nepunog radnog vremena.

Obvezno osiguranje članova uprave (rezidenti i nerezidenti)

Ako članovi uprave (rezidenti ili nerezidenti) nisu osigurani po bilo kojoj osnovi (nisu nigdje zaposleni) dužni su se samostalno prijaviti na mirovinsko osiguranje te plaćati doprinose na osnovicu koja u 2017. godini iznosi 7.739,00 kn.

Novosti kod obračuna plaća (POREZ NA DOHODAK)

 •  Mijenjaju se porezne stope; umjesto dosadašnjih 12%, 25% i 40% uvode se stope od 24% i 36%  koje će se koristiti na izmjenjenje porezne razrede.
 • Promjena poreznih razreda – umjesto dosadašnjih 3 razreda uvodi se jedinstveni porezni razred od 0-17.500 kn koji se oporezuje stopom od 24% a sve iznad toga oporeziuje se po stopi od 36%.
 • Povećava se osnovni osobni odbitak s dosadašnjih 2.600,00 kn na 3.800,00 kn.
 • Povećavaju se osobni odbici za djecu i uzdržavane članove, ali se mijenja način izračuna, osnovica za izračun osobnog odbitka sad iznosi 2.500,00 kn i uvećava se za propisani koeficijent.

Propisani koeficijenti:

 • uzdržavani član 0,7
 • za prvo dijete 0,7
 • za drugo dijete 1,0
 • za treće dijete 1,4
 • itd….

Novosti kod obračuna drugog dohotka

Do sada su od  plaćanja doprinosa na druge dohotke bili izuzeti umirovljenici (prokuristi), autorski honorari, umjetnički honorari.

Od 1. 1. 2017. uvodi se obveza plaćanja doprinosa za sve druge dohotke, ali po sniženim stopama; doprinos za mirovinsko osiguranje plaća se po stopi od 10% te doprinos za zdrastveno osiguranje plaća se po stopi od od 7,5%.

Porez na dobit

 • Uvode se dvije stope oporezivanja: 12% i 18% umjesto dosadašnjih 20%.
 • Porezni obveznici koji ostvaruju prihode do 3.000.000,00 kn plaćaju porez na dobit po stopi od 12%.
 • Porezni obveznici koji ostvare promet od 3.000.000,00 kn ili više plaćaju porez na dobit po stopi od 18%.
 • Za porezne obveznike koji imaju promet manji od 3.000.000,00 kn uvodi se mogućnost plaćanja poreza na dobit prema novčanom načelu. Iznimka od ove mogućnosti je da ukoliko je porezni obveznik i obveznik poreza na dodanu vrijednost, a ne plaća PDV prema naplaćenim naknadama, ne može koristiti ovu mogućnost.
 • Poduzetnici koji se odluče na ovaj način plaćanja poreza na dobit moraju do kraja tekuće kalendarske godine podnijeti pisanu izjavu nadležnoj poreznoj upravi o početku primjene postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama za sljedeću godinu.
 • Ukida se olakšica za reinvestiranu dobit.
 • Povećavaju se porezno priznati troškovi reprezentacije s 30% na 50%.
 • Smanjuju se porezno priznati troškovi osobnih automobila s 70% na 50%, ali tek od 01.01.2018. jer se za tada predviđa mogućnost priznavanja korištenja pretporeza kod nabave osobnih automobila od 50%
 • Za 2017. godinu, automobili ostaju po starom, (70% troška porezno priznato, 30% porezno nepriznato)
 • Proširuju se uvjeti kod priznavanja vrijednosnog usklađenja potraživanja koje uzima u obzir isplativost sudskog procesa ili ovrhe pa se sada porezno priznato mogu otpisati:
 1. zastarjela potraživanja do 200,00 kn od nepovezanih fizičkih osoba (ne obrtnici i s obrtom izjednačene djelatnosti)
 2. mogućnost otpisa potraživanja od nepovezanih osoba ako se dokaže da troškovi postupka za naplatu (tužba, ovrha) premašuju svotu potraživanja, ako su se pokrenule radnje za naplatu potraživanja pri čemu se utvrdila nemogućnost naplate (duža blokada, brisanje poslovnog subjekta i sl.)
 3. Uvodi se mogućnost paušalnog plaćanja poreza na dobit za porezne obveznike koji nisu ostvarili prihode veće od iznosa propisanog za ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost.
 4. Uvodi se mogućnost sklapanja sporazuma s Poreznom upravom oko transfernih cijena, pri čemu je takav sporazum obvezujući I za poreznog obveznika i za Poreznu upravu.

Predujmovi poreza na dobit za 2017.

Izračunavaju se prema novim stopama  po sljedećoj formuli : porezna obveza za 2016/12 x 18% ili 12%

U sljedećem članku Vam donosimo novosti vezane za porez na dodanu vrijednost te ostatak novosti koje nas očekuju s novom poreznom reformom.

Ako imate bilo kakve nedoumice glede nove porezne reforme, dodatna pitanja ili trebate savjetovanje s područja računovodstva i financija, javite se u računovodstveni servis Ergon!