Godišnji odmor jedno je od temeljnih prava zaposlene osobe odnosno radnika. To pravo zajamčeno je Zakonom o radu ali i Ustavom RH (čl.56. st.3).

Zakonom o radu izričito je propisano da radnik ima za svaku kalendarsku godinu pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje 4 tjedna.

Radnik koji se prvi put zaposli ili ima prekid između dva radna odnosa duži od 8 dana, stječe pravo na puni godišnji odmor nakon šest mjeseci neprekidnog radnog odnosa kod poslodavca. Do tada radnik ostvaruje pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora za svaki mjesec trajanja radnog odnosa kod istog poslodavca.

Godišnji odmor može biti i dulji od 4 tjedna ukoliko to poslodavac i radnik ugovore te maksimalan broj dana godišnjeg nije limitiran.

Utvrđivanje godišnjeg odmora utvrđuje se brojem radnih dana ovisno o radnikovom tjednom rasporedu radnog vremena pa sukladno tome ako radnik radi 5 dana u tjednu ima pravo na 20 radnih dana godišnjeg odmora a ukoliko radi 6 dana u tjednu ostvaruje pravo na 24 radna dana godišnjeg odmora.

U trajanje godišnjeg odmora ne uračunavaju se blagdani, neradni dani određeni zakonom, razdoblje privremene nesposobnosti za koje je utvrdio ovlašteni liječnik te dani plaćenog dopusta.

Raspored korištenja godišnjeg odmora poslodavac treba utvrditi najkasnije do 30. lipnja tekuće godine. Radnika o rasporedu godišnjeg odmora poslodavac mora obavijestiti najmanje 15 dana prije korištenja godišnjeg odmora.

Jedan dan godišnjeg odmora radnik može koristiti kad on to želi uz uvjet da o tome obavijesti poslodavca tri dana prije korištenja tog dana godišnjeg odmora.

Radnik ima pravo koristiti godišnji odmor u jednom dijelu ili dva dijela, a ako ga koristi u 2 dijela prvi dio mora biti u neprekidnom trajanju od najmanje dva tjedna, osim ako radnik i poslodavac se o tome drugačije ne dogovore.

Neiskorišteni godišnji odmor može se prenijeti u sljedeću kalendarsku godinu te se mora iskoristiti najkasnije do 30.lipnja tekuće godine.

Ukoliko radniku prestaje radni odnos kod poslodavca a nije iskoristio pravo na godišnji poslodavac mu je dužan isplatiti naknadu za neiskorišteni godišnji odmor.