Predaja GFI-POD

Godišnji financijski izvještaji pružaju informacije o uspješnosti poslovanja.

GFI je jedan od godišnjih financijskih izvještaja koje su poduzetnici dužni dostaviti u FINA-u. Riječ je o godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika koji se sastavlja za potrebe statistike i podnosi se na obrascu GFI-POD najkasnije do 30. travnja 2018.

Uz bilancu i račun dobiti i gubitka u FINA-u se dostavljaju i dodatni podaci koji se odnose na objašnjenje pojedinih pozicija iz bilance i računa dobiti i gubitka za potrebe statistike.

Osim za statističke potrebe GFI-POD izvještaj se predaje i u svrhu javne objave i to u roku od šest mjeseci od isteka poslovne godine.

Predviđena je i mogućnost istodobne predaje dokumentacije radi javne objave te za statističke svrhe za poduzetnike kojim je poslovna godina jednaka kalendarskoj te se takvo jedinstveno izvješće može predati do 30. travnja 2018. godine.

Obveznike koji ne dostave godišnji financijski izvještaj i svu propisanu dokumentaciju za statističke i druge potrebe i/ili u svrhu javne objave u propisanim rokovima, očekuje novčana kazna u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna. Kazna za odgovorne osobe iznosi od 5.000,00 do 20.000,00 kuna.

 

Tko su obveznici predaje GFI-a?

Prema članku 4. Zakona o računovodstvu, obveznici podnošenja GFI-a su:

  • trgovačka društva i trgovci pojedinci
  • poslovne jedinice poduzetnika sa sjedištem u stranoj državi
  • pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit

Obveznici podnošenja ovog izvještaja trebaju ga dostaviti i u slučaju da ne posluju, a ako su poslovali u prijašnjim razdobljima te u poslovnim knjigama imaju evidentiranu imovinu i obveze.