Približava se rok za predaju izvješća o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima - OPZ STAT-1

Približava se rok za predaju obrasca OPZ-STAT-1 za potraživanja na dan 30. lipnja 2017. koja nisu naplaćena do 31. srpnja 2017. Rok za predaju obrasca je do 20. kolovoza 2017.

Podsjetnik za one koji nisu sigurni sigurni što je OPZ-STAT-1. To je izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima do određenog datuma. Jednostavnije rečeno, Poreznoj upravi smo dužni prijavljivati tko nam nije platio fakturu i u kojem iznosu.

 

Tko je obveznik sastavljanja OPZ-STAT-1 izvješća?

Obveznici su svi porezni obveznici upisani u registar PDV-a koji na dan sastavljanja izvješća imaju dospjela nenaplaćena potraživanja.

Izvješće se ne predaje ako poduzetnik nema dospjelih nenaplaćenih potraživanja.

Ovo je mjera redovnog izvještavanja radi utvrđivanjem činjenica bitnih za oporezivanje, ali i zbog uvođenje reda među poduzetnicima i preuzimanja odgovornosti za savjesno poslovanje.

 

Rokovi za predaju obrasca OPZ-STAT-1 za 2017. godinu su:

  • do 20.02.2017. – za potraživanja na dan 31. prosinca 2016. godine koja nisu naplaćena do 31. siječnja 2017.
  • do 20.05.2017. – za potraživanja na dan 31. ožujka 2017. godine koja nisu naplaćena do 30. travnja 2017.
  • do 20.08.2017. – za potraživanja na dan 30. lipnja 2017. godine koja nisu naplaćena do 31. srpnja 2017.
  • do 20.11.2017. – za potraživanja na dan 30. rujna 2017. godine koja nisu naplaćena do 31. listopada 2017.
  • do 20.02.2018. – za potraživanja na dan 31. prosinac 2017. godine koja nisu naplaćena do 31. siječnja 2018.

 

Način dostave izvješća

Statistička izvješća se dostavljaju na obrascu OPZ-STAT-1, putem aplikacije “ePorezna“.

Svrha izvještavanja

  • Kontrola provedbe plaćanja i naplate potraživanja među poduzetnicima; Porezna uprava dobiva informaciju o tome koji porezni obveznici ne poštuju rokove plaćanja propisanih posebnim propisom
  • Praćenje i kontrola plaćanja PDV-a te priznavanja pretporeza; informacija o tome koji se porezni obveznici prema odredbama Zakona o PDV-u mogu smatrati jamcem za dug PDV-a jer su se koristili pravom na odbitak pretporeza a u zakonskom roku nisu podmirili obvezu prema dobavljaču

 

Sadržaj ovog obrasca je poprilično opsežan i zahtjevan. Loše vođenje evidencije može nanijeti financijske gubitke u poslovanju. Ukoliko imate dodatnih pitanja, posavjetujte se sa svojim računovođom ili se javite u računovodstveni servis Ergon.