Promjena stope PDV-a

Nova godina nam je došla, a s njom je započela i primjena izmijenjenih propisa prema poreznoj reformi. Od 1. siječnja se primjenjuje i novi Zakon o PDV-u.

Kako smo već spominjali, izmjene koje se tiču PDV-a će se provoditi kroz dva razdoblja, prvo je započelo s početkom godine.

Novi Zakon o PDV-u nam je donio preraspodjele stopa PDV-a od 25% i 13% na određene proizvode i usluge.

  • sniženje stope PDV-a s 25% na 13% za sljedeće proizvode: sjeme, sadnice, gnojivo i pesticidi,  isporuka električne energije, dječje sjedalice, odvoz smeća, isporuka lijesova i urni
  • povećanje stope PDV-a s 13% na 25% za ugostiteljske usluge i šećer

Kako vidimo, u ugostiteljstvu se stopa PDV-a  povećava s 13% na 25% i to za ugostiteljske usluge i šećer.

Primjena stope od 13% ostaje i dalje za ugostiteljske usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u hotelima ili objektima slične namjene, uključujući smještaj za vrijeme odmora, iznajmljivanje prostora u kampovima za odmor ili u mjestima određenima za kampiranje te smještaj u plovnim objektima nautičkog turizma. PDV od 13% se obračunava samo na točno nabrojene usluge koje su propisana iznimka. Na sve ostale usluge primjenjuje se stopa PDV-a od 25%.

Naravno, prije primjene nove stope PDV-a od 25% poduzetnici trebaju obaviti i pripremne radnje.

Primjena nove stope PDV-a znači i pripremu iskazivanja nove stope PDV-a na računu već od 1. siječnja 2017. godine. Trgovci na malo su obvezni sastaviti i popis zaliha proizvoda za koje se mijenja stopa PDV-a. U jednom od prošlih članaka smo pisali o invenuri i da je kraj godine i krajnje vrijeme kada je treba obaviti, tako da za izradu popisa zaliha proizvoda za koje se mijenja stopa PDV-a trgovci mogu koristiti podatke dobivene inventurom.

Prema čl. 134. Zakona o PDV-u:

Danom stupanja na snagu odredbi o promjeni stope PDV-a porezni obveznici dužni su popisati zalihe dobara za koja se mijenja stopa PDV-a.

Prema čl. 196. Pravilnika o PDV-u:

„Porezni obveznici koji zalihe dobara iskazuju po prodajnim cijenama s uračunanim porezom, pri smanjenju, povećanju ili ukidanju PDV-a, obvezni su na dan početka primjene propisa kojim se povećava, smanjuje ili ukida PDV, obaviti popis dobara na zalihama i utvrditi cijene s uračunanim PDV-om po novim stopama PDV-a.“.

Obzirom da će promjena stope PDV-a s 13% na 25% dovesti do promjene maloprodajnih cijena, trgovci na malo koji vode trgovačke evidencije o stanju robe tu promjenu trebaju evidentirati i u toj evidenciji.

Kako vidimo, poduzetnike ovih dana očekuju pune ruke posla.

Drugo razdoblje izmjena koje se tiču PDV-a će se provoditi od 1. siječnja 2018.

Ergon je specijalizirani knjigovodstveno-računovodstveni servis s višegodišnjim iskustvom koji se bavi prvenstveno tvrtkama koje obavljaju uslužne djelatnosti. Posvećeni smo svojim klijentima i dostupni  24 sata dnevno. Višegodišnje iskustvo, posebna znanja poreznih i računovodstvenih propisa osiguravaju klijentima kvalitetno poslovno savjetovanje koje je osobito važno u situacijama kada dolazi do značajnijih izmjena zakonskih propisa.

Nazovite nas da provjerimo što možemo učiniti za vas.