Promjene vezane uz dnevnice

Pisali smo o novom Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koji je stupio na snagu 1. siječnja. Spomenuli smo da je Pravilnik donio određene novosti.

Donosimo vam detaljnije informacije o promjenama vezanim uz dnevnice.

Novim odredbama je jasno propisano umanjenje neoporezivog iznosa dnevnice za 30% ako je na teret poslodavca osiguran jedan obrok (ručak ili večera), odnosno 60% ako su osigurana dva obroka (ručak i večera). Sada je jasno definirano da će se smatrati da je osobi prehrana osigurana i ako je osiguran obrok (ručak ili večera):
• u cijeni kotizacije za prisustvovanja seminarima, stručnim savjetovanjima i slično
• u cijeni karte za putovanje brodom
• u cijeni zrakoplovne putničke karte, zbog prekida putovanja ili
• iz sredstava reprezentacije poslodavca.

Ove odredbe se sada odnose i na dnevnice za rad na terenu.

Vezano uz službena putovanja u inozemstvo za koja se koristi zrakoplov, dosadašnji stavak koji je propisivao da se inozemna dnevnica obračunava od sata polaska zrakoplova iz posljednje zračne luke u Republici Hrvatskoj mijenja se i navodi da se inozemna dnevnica obračunava dva sata prije predviđenog polijetanja zrakoplova iz posljednje zračne luke u Republici Hrvatskoj. Na kraju stavka je dodano i da se svako zadržavanje u stranoj državi kraće od 12 sati, obračunava u vrijeme provedeno u idućoj državi u kojoj se provelo više od 12 sati.

Ako je osoba ukupno na putovanju provela više od 8, odnosno 12 sati, a u inozemstvu manje od 8 sati, tada se isplaćuje tuzemna dnevnica uzimajući u obzir ukupan broj sati provedenih na putovanju u inozemstvu i tuzemstvu.

Oporezivim primicima ne smatraju se troškovi prijevoza u slučaju upućivanja radnika na obrazovanje i izobrazbu izvan mjesta prebivališta i to:
• trošak prijevoza do visine cijene karata sredstvima javnog prijevoza
• trošak smještaja do visine stvarnih izdataka
• za seminare, savjetovanja i izobrazbe koji ne traju dulje od 7 dana dnevnice i/ili naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe propisane Pravilnikom