Potkraj prošle godine usvojen je Pravilnik o Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak. Pravilnik je usvojen kao dio paketa mjera za zadržavanje i rast zapošljavanja, a na snagu je stupio 01.01.2018.. Novim propisima porezni obveznici su u određenoj mjeri rasterećeni.

Utvrđena su određena fiskalna i administrativna rasterećenja te ostale izmjene.

Kao jedno od fiskalnih rasterećenja propisano je da se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju voda te topli i hladni napitci (osim napitaka koji u sebi sadrže alkohol), a koje poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima za vrijeme radnog vremena. Do sada se smatralo da se samo voda ne smatra primitkom po osnovi nesamostalnog rada.

Dosadašnji neoporezivi iznos vrijednosti primitaka u naravi od 400 kn po pojedinom radniku godišnje zamijenjen je iznosom od 600 kn.

Dakle, od 01.01.2018. poslodavac može svojim radnicima omogućiti napitke kao što su kava, čajevi, voda, sokovi i sl., i takve troškove poslodavac ne prikazuju se kroz JOPPD obrazac.