Približava nam se kraj godine. Zbrajamo, oduzimamo, analiziramo, utvrđujemo što nam je godina donijela. Za mnoge tvrtke, kraj poslovne godine je ujedno i kraj kalendarske godine. Na kraju poslovne godine posebnu pozornost posvećujemo financijskim pitanjima.

Sigurno već pripremate svoje poslovne račune za kraj fiskalne godine kako bi sve bilo spremno za prijavu poreza i slanje obrazaca. U prosincu znaju biti gužve, stoga preporučujemo da s pripremama započnete na vrijeme.

Jedna od najvažnijih tema kojima se poduzetnici bave na kraju godine su analize poslovnih rezultata. Jeste li tijekom poslovne godine postigli sve što ste htjeli? Ako niste, pokušajte utvrditi zašto niste. Postavite tjedne, mjesečne, dugoročne ciljeve koje želite ostvariti kako biste mogli pratiti napredak poslovanja. Postavljanje ciljeva je jedan od preduvjeta uspjeha. Kada ih postavite, preostaje Vam da date sve od sebe da ih ostvarite.

Ukoliko imate stručnog, profesionalnog računovođu koji vas može savjetovati oko svih važnih financijskih pitanja, koji vam može pomoći pri donošenju važnih poslovnih odluka, već ste par koraka bliže uspjehu i postizanju postavljenih ciljeva.