Rokovi za predaju godišnjih financijskih izvještaja

Podsjećamo vas da je rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu,  za statističke i druge potrebe, do 30. travnja ove godine.  GFI i ostalu dokumentaciju možete predavati u papirnatom i elektroničkom obliku. Predaju možete najjednostavnije obaviti putem web aplikacije RGFI korištenjem Fininih digitalnih certifikata. Ako ne koristite ovu aplikaciju, preostaje vam odlazak u poslovnicu Fine ili slanje putem pošte.

Do 30. lipnja 2017. obveznici su dužni predati i financijski izvještaj i drugu propisanu dokumentaciju radi javne objave. Kako biste uštedjeli vrijeme za predaju ovih izvješća, najbolje je da gore navedene obveze ispunite istodobno, do 30. travnja 2017.

Ukoliko ih ne ispunite istodobno, godišnji financijski izvještaj i drugu propisanu dokumentaciju morat ćete dostaviti posebno radi javne objave i to u gore propisanom roku.

Napominjemo da su svi potrebni obrasci za ispunjavanje ovih obveza izmijenjeni u odnosu na 2015. godinu i možete ih preuzeti sa stranica Fine putem niže navedenog linka.

PREUZIMANJE OBRAZACA
Svakako je važno napomenuti da ste obvezni ispuniti svoje obveze jer vas u slučaju neispunjavanja istih očekuju Zakonom o računovodstvu propisane novčane kazne i to u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kn, a za odgovornu osobu u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kuna.

 

Dokumentacija koja čini potpun godišnji financijski izvještaj

Kako smo već istaknuli, dokumentaciju predajete u Fini, a dijelimo je na standardnu i nestandardnu dokumentaciju.

Standardna dokumentacija obuhvaća pojedinačne i konsolidirane godišnje financijske izvještaje čiji su sadržaj i oblik propisani, a to su:

  1. bilanca,
  2. račun dobiti i gubitka, s izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti,
  3. izvještaj o novčanim tokovima,
  4. izvještaj o promjenama kapitala,
  5. dodatni podaci za statističke i druge potrebe.

Nestandardna dokumentacija obuhvaća dokumentaciju čiji oblik nije unaprijed propisan, a to su:

  1. bilješke uz financijske izvještaje,
  2. izvješće revizora,
  3. godišnje izvješće,
  4. odluka o utvrđivanju godišnjega financijskoga izvještaja,
  5. odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka i izjava o neaktivnosti.

 

Ukoliko trebate dodatne informacije vezane za ovu temu, odgovore na druga pitanja s područja računovodstva ili financijsko savjetovanja, slobodno se javite u specijalizirani knjigovodstveno–računovodstveni servis Ergon!