Niste sigurni kako se obračunavaju dnevnice? Koji kriteriji moraju biti zadovoljeni za isplatu dnevnica? Detalje provjerite u nastavku teksta.

Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu su naknade za pokriće izdataka prehrane, pića i prijevoza u mjestu u koje je zaposlenik upućen na službeno putovanje. Dnevnicom nije pokriven trošak smještaja radnika, smještaj je zaseban trošak službenog puta.

Poreznim propisima su određeni uvjeti pod kojima se dnevnice mogu neoporezivo isplatiti. Pravo na isplatu dnevnica za službeni put se uređuje pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom ili drugim aktima poduzeća.

Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu isplaćuju se za putovanja iz mjesta u kojemu je mjesto rada ili iz mjesta prebivališta/uobičajenog boravišta radnika koji se upućuje na službeno putovanje u drugo mjesto (osim u mjesto u kojemu ima prebivalište ili uobičajeno boravište) i to kada je zaposlenik upućen u mjesto rada udaljenosti od najmanje 30 kilometara od mjesta rada, prebivališta ili boravišta radi obavljanja u nalogu za službeno putovanje određenih poslova njegova radnog mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca.

Visina dnevnice ovisi o vremenskom trajanju putovanja. Ovisno o tome, razlikujemo punu dnevnicu i pola dnevnice.

Dnevnice u zemlji 

  • Puna dnevnica se isplaćuje za službeno putovanje koje traje više od 12 sati dnevno. Neoporezivi iznos pune dnevnice u zemlji iznosi do 170 kn.
  • Pola dnevnice se isplaćuje za službeno putovanje koje traje više od 8, a manje od 12 sati. Neoporezivi iznos pola dnevnice iznosi do 85 kn.

Ako se na službenom putu provede više dana, onda se broj dnevnica određuje na način da se broj sati provedenih na putu podijeli s 24.
 

Dnevnice u inozemstvu

Dnevnice za službena putovanja u inozemstvo se obračunavaju od sata prelaska hrvatske granice u odlasku, do sata prelaska hrvatske granice u povratku.  Ako se za službeno putovanje koristi zrakoplov, dnevnica se obračunava od sata polaska zrakoplova iz posljednje zračne luke u Hrvatskoj do sata povratka zrakoplova u prvu zračnu luku u Hrvatskoj.

  • Puna dnevnica se isplaćuje za svaka 24 sata provedena na putovanju i ostatak duži od 12 sati.
  • Pola dnevnice se isplaćuje za putovanje koje traje više od 8, a manje od 12 sati.

Obračun putnih troškova

Dnevnice se najčešće isplaćuju po povratku s putovanja te po predaji i obračunu putnog naloga, ali se prije puta može isplatiti i predujam za putovanje koje traje duže od 3 dana. U slučaju kada je radniku na službenom putu odobren javni prijevoz, predujam se može isplatiti i za putovanje kraće od 3 dana.

Iznos dnevnice koji poslodavac može isplatiti radniku nije ograničen u maksimalnom iznosu, ali je  ograničena visina neoporezivog dijela dnevnice.

Radnik je dužan podnijeti obračun putnih troškova u roku 3 dana po završetku službenog putovanja u zemlji te u roku od 7 dana po završetku službenog putovanja u inozemstvo.

Za pravdanje troškova službenih putovanja radnik je uz putni nalog dužan priložiti vjerodostojne dokumente (originalne račune) ili ovjerene potvrde.

Dakle, ukoliko se Vi ili Vaši zaposlenici spremate za službeni put, imajte na umu ove informacije. Za dodatne informacije, obratite se u Ergon, specijalizirani  knjigovodstveno–računovodstveni servis.