Priča o fiskalizaciji je aktualna od početka 2013. godine kada su se dogodile značajne izmjene u blagajničkom poslovanju obveznika poreza na dobit i poreza na dohodak. Riječ je o stupanju na snagu Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

Fiskalizacija je skup mjera koju provode obveznici fiskalizacije, kako bi se putem internetske veze Poreznoj upravi omogućio efikasniji nadzor ostvarenog prometa u gotovini. Odnosi se na plaćanje novčanicama ili kovanicama, karticama, čekom ili drugim sličnim načinima plaćanja, osim plaćanja na transakcijski račun kod banaka.

Fiskalizacija je omogućila da Porezna uprava ima uvid u svaki izdani račun s ciljem suzbijanja utaje poreza, suzbijanje sive ekonomije. Porezna uprava pomoću internetske veze vidi svaki izdani račun i dodijeli mu JIR – jedinstveni identifikator računa.

Porez predstavlja jedan od glavnih izvora financiranja državnog proračuna svake države kojim se financiraju javna dobra, a štete po državni proračun od neizdavanja računa ili izdavanjem već izdanih računa su do 1.000.000.000 kn godišnje.

Tko su obveznici provedbe fiskalizacije?

Obveznici provedbe fiskalizacije su sve fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnosti za koje su, prema odredbama Zakona o porezu na dohodak, Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Općeg poreznog zakona obvezni izdavati račune za isporučena dobra ili obavljene usluge.

Kako do fiskalizacije?

Postupak fiskalizacije započinjete registriranjem poslovnog subjekta (koji je obveznik fiskalizacije) u PKI sustav Fine kako biste ispunili preduvjet za dobivanje digitalnog certifikata za fiskalizaciju. Nakon toga morate osigurati fiskalnu blagajnu te testirati rad sustava s Poreznom upravom.

Što su fiskalne blagajne?

Fiskalne blagajne su programska rješenja, a ne uređaji, koja su prilagođena fiskalizaciji i komuniciranju s Poreznom upravom.

Koje su obveze svih obveznika fiskalizacije?

  • internim aktom moraju propisati način numeriranja brojeva računa i popis poslovnih prostora s njihovim opisom. Interni akt se ne mora dostaviti u Poreznu upravu, nego mora biti u službenim prostorijama obveznika fiskalizacije
  • računi što ih obveznici fiskalizacije ispostavljaju za isporučena dobra i obavljene usluge moraju sadržavati sve propisane elemente
  • u zatvorenom poslovnom prostoru na svakom naplatnom uređaju, ili drugom vidnom mjestu, istaknuti obavijest o obvezi izdavanja računa, te obvezi kupca da preuzme i zadrži izdani račun

Pojačani nadzori fiskalizacije u razdoblju od 16. do 23.12.2016. godine

U sklopu redovnih nadzornih aktivnosti ovlašteni službenici Ministarstva financija – Porezne uprave provodit će pojačane nadzore od 16. do 23.12.2016. godine u suradnji s Carinskom upravom kod poreznih obveznika koji obavljaju:

  • trgovačku djelatnost (prigodna prodaja u zatvorenim prostorima i na otvorenom) i
  • djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića (na otvorenom, sajmovi, tržnice i sl.).

Ovlašteni službenici Porezne uprave samostalno, ali i u suradnji s drugim nadzornim službama, kroz organizirane zajedničke akcije, tijekom cijele 2016. godine obavljaju nadzore primjene odredaba Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom i nadzore pravodobnosti uplate poreza i doprinosa.

Kako možete provjeriti ispravnost izdanog fiskalnog računa?

Fiskalni račun možete provjeriti na poveznici www.provjeri-racun.hr ili putem SMS-a na broj 611547 (Cijena SMS poruke je 0,85 kn, PDV je uračunat u cijenu)

Novčane kazne za porezne prekršaje

Novčane kazne za porezne prekršaje obveznika fiskalizacije se kreću 10.000,00 do 500.000,00 kuna, stoga bi svaki obveznik fiskalizacije trebao dobro proučiti Zakon o fiskalizaciji ili se savjetovati sa svojim računovođom kako bi bio siguran da posluje u skladu sa zakonskim propisima.

Kada je riječ o financijama, ništa ne smijete prepuštati slučaju. Ako imate neke nedoumice, dodatna pitanja ili trebate savjetovanje s područja računovodstva i financija, javite se u računovodstveni servis Ergon!