Fiskalizacija u prometu gotovinom je skup mjera uvedenih početkom siječnja 2013. godine kada su se dogodile značajne izmjene u blagajničkom poslovanju obveznika poreza na dobit i poreza na dohodak. Na snagu je stupio Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom.  Osnovni cilj fiskalizacije je nadziranje prometa u gotovini i suzbijanje utaja poreza.  Porezna uprava preko internetske veze ima uvid u svaki izdani račun.

Među brojnim izmijenjenim zakonima koji su stupili na snagu 1.1.2017. je i Zakon o o fiskalizaciji u prometu gotovinom (N.N. 133/12, 115/16) kojim je ukinut je status malog obveznika fiskalizacije.

Dakle,  novost je da su obveznici izdavanja fiskaliziranih računa i samostalne djelatnosti, obveznici poreza na dohodak kojim se ostvareni dohodak oporezuje paušalno. Uz rok prilagodbe od šest mjeseci, i oni će  morati izdavati račune putem elektroničkih naplatnih uređaja (od 1.srpnja 2017. godine)

Novim zakonom je propisano da je obveznik fiskalizacije u 2017. godini:

  1. fizička osoba obveznik poreza na dohodakpo osnovi samostalne djelatnosti prema odredbama zakona kojim se uređuje porez na dohodak (obveznici vođenja poslovnih knjiga i „paušalisti“)
  2. pravna i fizička osoba koja se smatra obveznikom poreza na dobitprema zakonu kojim se uređuje porez na dobit za sve djelatnosti za koje je, prema odredbama posebnih propisa, obveznik izdavanja računa za isporuku dobra ili obavljene usluge.

Iznajmljivači soba i postelja putnicima i turistima te organizatori kampova kojima se dohodak paušalno oporezuje nisu obveznici fiskalizacije jer ne obavljaju samostalnu djelatnost u smislu odredbi Zakona o porezu na dohodak, nego ostvaruju dohodak od imovine.

Također, pravna i fizička osoba koja je obveznik poreza na dobit, a obavlja djelatnosti za koje nije obvezna izdati račun ili obavlja djelatnosti koje su navedene u čl. 5. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 133/12. i 115/16.) kao što je npr. prodaja roba ili usluga putem prodajnih automata, nije obveznik fiskalizacije.

Novi obveznici fiskalizacije imaju još 4 mjeseca na raspolaganju da se pripreme za izdavanje računa putem elektroničkih naplatnih uređaja.

Preporučamo da pročitate i naš članak „Što biste trebali znati o fiskalizaciji?“ u kojem možete pronaći dodatne korisne informacije.