Mnogi poduzetnici se odlučuju za paušalni oblik oporezivanja. Ukoliko ste među onima koji plaćaju paušalni porez na dohodak, podsjećamo vas na rokove i obveze koje donosi početak godine.

Paušalni porez na dohodak mogu plaćati porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost obrta, samostalnu djelatnost poljoprivrede i šumarstva te samostalnu djelatnost ugostiteljstva i/ili trgovine, a kojima ukupan godišnji primitak ne prelazi zakonom propisani iznos za obvezni ulazak u sustav PDV-a.

Drugim riječima, paušalni porez na dohodak mogu plaćati porezni obveznici koji nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost te koji po osnovi djelatnosti u poreznom razdoblju ne ostvare ukupni godišnji primitak veći 300.000,00 kn.

Porezni obveznik koji ispunjava zakonom propisane uvjete, a koji želi prijeći na plaćanje paušalnog poreza na dohodak obvezan je Poreznoj upravi nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta podnijeti prijavu u registar poreznih obveznika – Obrazac RPO i Prilog A; najkasnije do 15. siječnja 2018. godine.

Također, podsjećamo na obvezu podnošenja PO-SD izvješća Poreznoj upravi najkasnije 15 dana od dana isteka godine za koju se izviješće podnosi, dakle najkasnije do 15. siječnja 2018. godine. Na osnovu tog izvješća se utvrđuje razlika godišnjeg paušalnog poreza za uplatu ili za povrat.