Zakon o porezu na dodanu vrijednost

 

U prethodnom članku „Porezna reforma – Što se sve mijenja od 1. 1. 2019.“ pisali smo o promjenama vezanim uz minimalnu plaću u 2019. godini i minimalnu osnovicu za doprinose članova uprave. Nastavno na taj tekst, donosimo najvažnije izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost. 

 

Najavljena je izmjena opće stope PDV-a s 25 % na 24 %, a primjenjivat će se od 1. 1. 2020. godine.

Proširena je stopa od 5 % na lijekove koji imaju odobrenje nadležnog tijela za lijekove i medicinske proizvode i to bez obzira da li se izdaju na liječnički recept ili bez recepta.

Proširena je stopa od 13 %  pa se sada tako oporezuju i:

 • dječje pelene
 • isporuka živih životinja: goveda, svinje, ovce, koze, magarci, domaća perad, kunići
 • isporuka svježeg ili rashlađenog mesa i jestivih klaoničkih proizvoda od goveda, svinja, ovaca, koza, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva
 • isporuka svježih ili rashlađenih kobasica i sličnih proizvoda, od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi
 • isporuka žive ribe
 • isporuka svježe ili rashlađene ribe, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka
 • isporuka svježih ili rashlađenih rakova: jastozi, hlapovi, škampi, kozice
 • isporuka svježeg ili rashlađenog povrća, korijena i gomolja
 • isporuka svježeg i suhog voća i orašastih plodova
 • isporuka svježih jaja peradi u ljusci
 • usluge i povezana autorska prava pisaca, skladatelja, umjetnika i izvođača koji su članovi odgovarajućih organizacija za kolektivno ostvarenje prava koje obavljaju tu djelatnost po posebnim propisima iz područja autorskog i srodnih prava te uz prethodno odobrenje središnjeg državnog tijela nadležnog za intelektualno vlasništvo

Korištenje službenog automobila u privatne svrhe za koji se obračunava plaća u naravi – ne smatra se obavljenim uslugama pa se ne obračunava PDV (vrijedilo je i u 2018. godini, samo je sad Zakonom definirano).

Uvodi se obveza ulaska u sustav PDV-a po sili zakona čim se ostvari 300.000,00 kn u tijeku godine (najvjerojatnije od prvog sljedećeg mjeseca nakon što se prijeđe prag od 300.000,00 kn).

 

Ako ste u potrazi za novim knjigovodstveno-računovodstvenim servisom ili trebate savjetovanje s područja računovodstva i financija, javite se u Ergon računovodstveni servis!