Zakon o porezu na dohodak, Zakon o porezu na promet nekretnina i Zakon o porezu na dobit – Najvažnije izmjene

U serijalu članaka o Poreznoj reformi koja stupa na snagu 1. 1. 2019. nastojali smo vam približiti informacije o izmjenama koje nas očekuju. Nadamo se da smo vam pomogli i da ste počeli s usklađivanjem poslovanja s novim zakonskim propisima. U ovom članku vam donosimo preostale informacije o najavljenim izmjenama, a odnose se na Zakon o porezu na dohodak, Zakon o porezu na promet nekretnina i Zakon o porezu na dobit.

 

Zakon o porezu na dohodak

Navodimo dohodak koji se oporezuje:
• dohodak od nesamostalnog rada (plaća)
• dohodak od samostalne djelatnosti (paušal i obrtnici i samostalne djelatnosti-obveznici vođenja poslovnih knjiga)
• dohodak od imovine i imovinskih prava (najmovi)
• dohodak od kapitala (udjeli u dobiti)
• drugi dohodak
• dohodak od osiguranja (briše se!!) npr. III mirovinski stup koji je uplaćivao poslodavac i za koje se koristili porezno oslobođenje prilikom isplate takvog dohotka ne podliježe više oporezivanju.

Konačni dohodak je dohodak u primicima od imovine i imovinskih prava i kapitala (porez 12 %).

PLAĆE/NESAMOSTALAN RAD – Osobni i osnovni odbici ostaju isti, ali se mijenjaju osnovice. Predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada plaćat će se po stopi od 24 % na mjesečnu poreznu osnovicu do 30.000,00 kn (umjesto dosadašnjih 17.500,00 kn, a na mjesečnu osnovicu koja prelazi 30.000,00 kn plaća se po stopi od 36 %.

Kamate na pozajmice (npr. firma daje pozajmicu fizičkoj osobi, mijenja se minimalna kamatna stopa s dosadašnjih 3 % na 2 %).

 

Privatni iznajmljivači – paušalisti

Visina paušalnog poreza po krevetu ne može biti manja od 150,00 kn niti veća od 1.500,00 kn, a propisuju je tijela lokalne samouprave.
Za 2019. godinu tijela su dužna visinu paušalnog poreza odrediti do 15. 2. 2019., a ako to ne učine paušalni porez po krevetu iznosit će 750,00 kn.

 

Zakon o porezu na promet nekretnina

Od 1. 1. 2019. porez na promet nekretnina plaćat će se po stopi od 3 % (umjesto dosadašnjih 4 %).

 

Zakon o porezu na dobit

(promjene definicije i pojašnjenja usklađenja s Europskom regulativom)

Neke od izmjena koje su značajnije za male poduzetnike odnose se na porezno priznate rashode kojima se smatraju:
• otpisi potraživanja u skladu s posebnim propisom o stečaju potrošača
• posebnim propisom o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja (lex Agrokor)
• primjenjuje se već za završne račune za 2018. godinu

 

Preporučujemo Vam čitanje prethodnih članaka:
Zakon o porezu na dodanu vrijednost – Najvažnije izmjene
Porezna reforma – Što se sve mijenja od 1. 1. 2019.
Pozitivno poslovanje – treba nam troška :)

Napominjemo da su ovo samo neke od promjena koje su interesantne za obrtnike i male poduzetnike. Za sve potrebne daljnje informacije i poslovno savjetovanje slobodno nam se obratite!

Ako ste u potrazi za novim knjigovodstveno-računovodstvenim servisom ili trebate savjetovanje s područja računovodstva i financija, javite se u Ergon računovodstveni servis!