Zakon o porezu na dohodak, Zakon o porezu na promet nekretnina i Zakon o porezu na dobit – Najvažnije izmjene