Kod širenja poslovanja jedna od vrlo važnih stavaka je vođenje brige o novim troškovima poslovanja. To posebno dolazi u obzir u momentu kada trebate zaposliti novog djelatnika te već unaprijed znate kako će proći i nekoliko mjeseci da se on uigra, te “opravda” trošak plaće i doprinosa na tu istu plaću.

Zakonodavac (čitaj: država) u cilju smanjenja nezaposlenost donio je zakonske izmjene koje poslodavcima olakšavaju zapošljavanje novih djelatnika i to u obliku oslobođenja plaćanja doprinosa za novozaposlene djelatnike.

Isti taj zakon (Zakon o doprinosima – dopuna NN 143/14) definira nekoliko uvjeta koje treba ispuniti da biste za novog (mladog) djelatnika mogli iskoristiti benefite:

  • osoba koja se zapošljava mlađa je od 30 godina
  • ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme
  • osoba koja se zapošljava nije imala prethodno sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem

Pojednostavljeno, ovo je prilika za zaposliti mlade djelatnike koje ćete naučiti poslu i od njih napraviti ODLIČNE djelatnike koji će dugoročno i višestruko pridonijeti razvoju tvrtke koju vodite.

Što se tiče benefita, vi kao poslodavac narednih 5 godina oslobođeni ste plaćanja doprinosa na osnovicu i to:

  • doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 15%
  • doprinos za zaštitu zdravlja na radu po stopi od 0,5%
  • doprinos za zapošljavanje po stopi od 1,7%.

Ako to sprovedemo u brojke i simuliramo izračun (uštedu) s bruto plaćom od 5.000,00 kn to znači da ćete svaki mjesec uštedjeti 860,00 kn. Za razdoblje od 5 godina (jer na toliko vrijedi olakšica) skupiti će se 51.600,00 kn uštede koju onda možete reinvestirati, uložiti u novog zaposlenika ili napraviti nešto drugo što će unaprijediti poslovanje.

Napomena (dobro je znati, no još bolje je da to zna i vaš knjigovođa):

Odredbama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima (NN broj 157/14) propisano je da je za mladu osobu poslodavac dužan o tome osigurati dokaz. Dokaz je ugovor o radu sklopljen na neodređeno radno vrijeme. Dokaz (presliku ugovora o radu) poslodavac ne mora dostavljati NITI JEDNOJ INSTITUCIJI, već je navedeni dokaz dužan čuvati u svojim evidencijama, te ga pokazati na eventualno traženje poreznog tijela u postupku poreznog nadzora ili posebnog postupka.