prijava na HZZO

Završetak školske godine je pred vratima. Donose se odluke o upisima u srednje škole i na fakultete. Međutim, ne idu svi tim putem, neki od učenika ne nastavljaju školovanje te će se naći u nešto drugačijem položaju po pitanju zakonskih obveza.

Oni koji ne nastavljaju školovanje imaju obvezu prijaviti se na HZZO kako bi ostvarili pravo na zdravstveno osiguranje. Isto vrijedi i za one koji prestaju raditi…

 

Prekid ili završetak redovnog školovanja

Osoba koja prekida redovno školovanje ili izgubi redovna učenička odnosno studentska prava je dužna u roku od 30 dana prijaviti se na HZZO kako bi ostvarila status u obveznom zdravstvenom osiguranju.

Osoba koja završi redovno školovanje ostvaruje status u obveznom zdravstvenom osiguranju ukoliko se javi HZZO-u u roku od 90 dana od dana isteka školske godine u kojoj je završila redovno školovanje prema propisima o redovitom školovanju u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici, odnosno u roku 30 dana od dana položenog završnog ispita.

 

Prestanak radnog odnosa

U slučaju prestanka radnog odnosa, neovisno o razlogu prestanka, osoba je dužna javiti se u roku 30 dana nadležnom regionalnom uredu odnosno područnoj službi HZZO-a i to u pravilu prema mjestu prebivališta, odnosno boravka osobe.

Ako spomenuti rok istekne, a osoba ne može steći status po nekoj drugoj osnovi osiguranja utvrđenoj Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju,  prava i obveze iz obveznog zdravstvenog osiguranja stječe pod uvjetom da prethodno jednokratno uplati doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje na najnižu osnovicu za obračun doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje i to od dana prestanka ranijeg statusa osigurane osobe, a najdulje za razdoblje od 12 mjeseci.

Dakle, bitno je voditi računa o zakonskim rokovima kako ne biste prava ostvarivali dužim i zamornijim putem.