Sigurno Vas ponekad zamaraju hrpe dokumenata koje čuvate u svojim uredima. Kada je riječ o čuvanju financijske dokumentacije, morate biti vrlo oprezni. Najbolje je primjenivati pravilo “bolje spriječiti nego liječiti”. Nekih papira se možete riješiti s vremena na vrijeme, ali većinu poslovne dokumentacije ste obvezni čuvati.

Znate li koliko dugo trebate čuvati poslovnu dokumentaciju i knjigovodstvene isprave? Za slučaj da do sada niste imali točnu informaciju ili niste sigurni, donosimo Vam odgovor.

Rokovi čuvanja poslovne dokumentacije i knjigovodstvenih isprava propisani su Zakonom o računovodstvu i Općim poreznim zakonom.

Poduzetnici su dužni TRAJNO  čuvati:

  1. isplatne liste ili analitičke evidencije o plaćama radnika
  2. financijske izvještaje i godišnja izvješća
  3. kupoprodajne ugovore nekretnina

Najmanje 11 godina čuvaju se:

  1. Knjigovodstvene isprave na temelju kojih su podaci uneseni u glavnu knjigu, dnevnik knjiženja i pomoćne knjige
  2. Dnevnik i glavna knjiga
  3. Pomoćne knjige, porezne evidencije i obračuni

Od kada teče rok od 11 godina?

Rok čuvanja knjigovodstvenih isprava počinje teći od zadnjeg dana poslovne godine na koju se odnose poslovne knjige u koju su one unesene. Tako, za poslovnu godinu 2016. početak čuvanja je 31.12.2016., a rok čuvanja je do  31.12.2027. godine.

Dakle, čuvanje poslovne dokumentacije i knjigovodstvenih isprava nije stvar izbora, nego poštivanja zakonskih propisa. Postojeći dokumenti su dokazi Vašeg urednog poslovanja i u datom trenutku mogu biti od velike koristi i poštediti Vas nepotrebnih problema.