Savjeti i rješenja

Novosti

Ovdje se nalaze najnovije i važne informacije koje su svakom poduzetniku bitne u redovitom poslovanju. U slučaju da želite znati više o nekoj temi, možete nam poslati poruku s pitanjem na info@ergon.hr i svakako ćemo ga obraditi u narednih nekoliko dana.

Zakon o porezu na dohodak, Zakon o porezu na promet nekretnina i Zakon o porezu na dobit – Najvažnije izmjene U serijalu članaka o Poreznoj reformi koja stupa na snagu 1. 1. 2019. nastojali smo vam približiti informacije o izmjenama koje nas očekuju. Nadamo se da smo vam pomogli i da ste počeli s usklađivanjem poslovanja s novim zakonskim propisima. U ovom članku vam donosimo preostale informacije o najavljenim izmjenama, a odnose se na Zakon […] 19/12/2018 Zakon o porezu na dodanu vrijednost – Najvažnije izmjene   U prethodnom članku „Porezna reforma – Što se sve mijenja od 1. 1. 2019.“ pisali smo o promjenama vezanim uz minimalnu plaću u 2019. godini i minimalnu osnovicu za doprinose članova uprave. Nastavno na taj tekst, donosimo najvažnije izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost.    Najavljena je izmjena opće stope PDV-a s 25 […] 18/12/2018 Porezna reforma – Što se sve mijenja od 1. 1. 2019. Porezna reforma koja stupa na snagu od 1. 1. 2019. donosi brojne promjene. Između ostalog, donosi novine u sustavu PDV-a, sustavu dohotka te u sustavu doprinosa. Ukida se doprinos za zaštitu zdravlja na radu i zapošljavanje, ali se povećava doprinos za zdravstveno osiguranje. Jesu li i koliko ove promjene značajne, procijenite sami.   Minimalna plaća […] 12/12/2018 Pozitivno poslovanje – treba nam troška :) Jedan ste od onih poduzetnika (trgovačkih društava j.d.o.o. i d.o.o.) koji pozitivno posluju, imaju novaca na poslovnom žiro računa i krajem godine razmišljate o mogućnostima smanjenja porezne osnovice kako biste platili manji iznos poreza. Razmislite o nagrađivanju Vaših djelatnika koji su zasigurno zaslužni za Vaš poslovni uspjeh. Iskoristite mogućnost isplate neoporezivih naknada i porezno priznatih […] 05/12/2018 Korištenje privatnog vozila u službene svrhe Česte su situacije da zaposlenik koristi privatno vozilo u službene svrhe. U tom slučaju, dopušteno je priznavanje troškova do 2 kn po prijeđenom kilometru. Taj iznos naknade uključuje sve troškove automobila povezane s njegovim korištenjem. Dakle, uključeni su troškovi benzina, održavanja automobila i slično. Kod korištenja privatnog vozila u službene svrhe zaposlenik treba voditi evidenciju […] 30/05/2018 Zakup poslovnog prostora od pravne/fizičke osobe Poduzetnici/obrtnici trebaju imati poslovni prostor u kojem obavljaju poslovnu djelatnost. To može biti adresa sjedišta tvrtke/obrta ili pak poslovna jedinica. Zakup poslovnog prostora je reguliran Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, a zasniva se ugovorom o zakupu kojim se zakupodavac obvezuje predati zakupniku poslovni prostor na korištenje, dok se druga strana obvezuje platiti ugovorenu […] 23/05/2018 Trošak edukacije zaposlenika Država je zakonskim propisima poduzetnicima omogućila smanjenje osnovice poreza na dobit u obliku različitih olakšica. Između ostalih, u te olakšice je uključena i edukacija zaposlenika. Ova vrsta olakšice predstavlja potporu poduzetnicima koji izdvajaju određena sredstva za izobrazbu svojih zaposlenika, ujedno je i poticaj ulaganju u zaposlenike. Poduzetnici imaju mogućnost ovu državnu potporu iskoristiti kao dodatno […] 17/05/2018 Pozajmice tvrtki i obrnuto Na početku poslovanja nije uvijek jednostavno. U prvih šest mjeseci poslovanja svaki poduzetnik treba računati na manje prihode. Manjak likvidnosti nije samo problem poduzetnika početnika. Bilo kojem poduzetniku se može dogoditi da tvrtka nema novca na računu, a dospjele obveze se moraju podmiriti. U tom slučaju, preostaje vam mogućnost davanja pozajmice vlastitoj tvrtki što je […] 09/05/2018 Troškovi reprezentacije Troškovi reprezentacije u današnjim uvjetima predstavljaju uobičajene troškove poslovanja suvremenih tvrtki i neizostavni su u kontaktu s poslovnim partnerima i izgradnji kvalitetnih poslovnih odnosa. Reprezentacijom se smatraju izdaci za ugošćivanje poslovnih partnera (hrana i piće), za darivanje poslovnih partnera, troškovi odmora, sporta i razonode, troškovi za najam automobila, plovila, zrakoplova, kuća za odmor i slično. […] 03/05/2018 Prijava poreza na dobit za 2017. godinu Prijava poreza na dobit podnosi se na novom* obrascu PD najkasnije četiri mjeseca nakon isteka razdoblja za koje se utvrđuje porez na dobit. U skladu s time, rok za prijavu poreza na dobit za 2017. godinu je do 30. travnja 2018. godine. *PD obrazac je izmijenjen u odnosu na 2016. godinu.   Tko su obveznici […] 25/04/2018 Predaja GFI-POD izvještaja za 2017. godinu Godišnji financijski izvještaji pružaju informacije o uspješnosti poslovanja. GFI je jedan od godišnjih financijskih izvještaja koje su poduzetnici dužni dostaviti u FINA-u. Riječ je o godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika koji se sastavlja za potrebe statistike i podnosi se na obrascu GFI-POD najkasnije do 30. travnja 2018. Uz bilancu i račun dobiti i gubitka u FINA-u […] 19/04/2018 Promjene vezane za tople i hladne napitke Potkraj prošle godine usvojen je Pravilnik o Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak. Pravilnik je usvojen kao dio paketa mjera za zadržavanje i rast zapošljavanja, a na snagu je stupio 01.01.2018.. Novim propisima porezni obveznici su u određenoj mjeri rasterećeni. Utvrđena su određena fiskalna i administrativna rasterećenja te ostale izmjene. Kao jedno od […] 12/04/2018 Novi izračun inozemne dnevnice U današnje vrijeme službena putovanja u inozemstvo su vrlo česta, stoga nije naodmet znati kako se računaju inozemne dnevnice. Možda ste i poznavali propise, ali od 01.01.2018. nastupile su određene promjene. Prema Pravilniku o porezu na dohodak inozemna dnevnica određena za stranu državu u koju se službeno putuje obračunava se od sata prelaska granice Hrvatske, […] 04/04/2018 Ovrha na plaći u 2018. godini Kada je riječ o ovrhama na stalnim novčanim primanjima, postoje ograničenja koja ovise o prosječnoj neto plaći iz prethodne godine. Zakonom o radu je propisano da se plaća ili naknada plaće radnika može prisilno ustegnuti u skladu s posebnim zakonom (članak 97.). U te posebne zakone se npr. ubrajaju Ovršni zakon, Opći porezni zakon, Obiteljski […] 29/03/2018 Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba u 2018. godini Prema Zakonu o porezu na dobit, ministar financija, prije početka poreznog razdoblja u kojem će se koristiti, određuje kamatnu stopu na zajmove između povezanih osoba. U Narodnim novinama, izdanje 132/2017, objavljena je Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba za 2018. godinu. Odluka se primjenjuje tijekom cijele godine, a prema istoj, kamatna […] 21/03/2018 GDPR – Opća uredba o zaštiti podataka Već duže vrijeme se spominje GDPR – Opća uredba o zaštiti podataka, EU Uredba od 27. travnja 2016. godine, koja u potpunosti stupa na snagu 25. svibnja ove godine. Do tog datuma svi poslovni subjekti moraju uskladiti svoje poslovanje s Uredbom i pripremiti se za primjenu iste. Imajte na umu da smo trenutno u periodu […] 15/03/2018 Mogućnost zapošljavanja umirovljenih hrvatskih branitelja Novi Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, koji je na snazi od 14.12.2017., propisuje nižu granicu za umirovljenje, više iznose mirovina, uvećane invalidnine te veća prava za članove obitelji. Umirovljenim braniteljima je omogućen rad uz mirovinu. Članak 29. navodi da je uz starosnu mirovinu omogućen rad do polovine punog radnog vremena, pri čemu se […] 07/03/2018 Osobe na stručnom osposobljavanju u 2018. godini Osobe na stručnom osposobljavanju su osobe koje kod poslodavca nisu u radnom odnosu, nego je s njima sklopljen ugovor o stručnom osposobljavanju. Prema Zakonu o poticanju zapošljavanja, članak 7., poslodavac može sklopiti ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa ako mu Zavod odobri korištenje mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog […] 01/03/2018 Novosti kod obračuna plaće i drugih dohodaka u 2018. Od početka ove godine se primjenjuju nova pravila za obračun plaće i ostalih primitaka koji se isplaćuju uz plaću. Utvrđena je i nova svota minimalne plaće o čemu smo već pisali. Izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak uvedene su i mnoge novosti koje se odnose na isplatu neoporezivih primitaka. Donosimo vam detaljnije informacije o parametrima […] 21/02/2018 Rok za predaju prijave DOH do 28.02.2018. Godišnji dohodak, godišnji porez na dohodak i prirez porezu na dohodak utvrđuju se i obračunavaju podnošenjem godišnje porezne prijave. Godišnja porezna prijava poreza na dohodak za 2017. godinu predaje se na novom obrascu DOH, a rok za podnošenje istječe 28. veljače 2018. godine. Većina građana ne mora podnositi godišnju poreznu prijavu jer će Porezna uprava obračunati […] 15/02/2018 Novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma Od 1. siječnja ove godine na snagu je stupio novi Zakon o sprječavanju pranja novca kojim se propisuju mjere koje se poduzimaju radi sprečavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma. Došlo je do promjene iznosa ograničenja u poslovanju gotovim novcem. Do sada je vrijedila zabrana naplate u gotovinu u vrijednosti od 105.000,00 kn i […] 07/02/2018 Promjene vezane uz trošak prehrane i smještaja sezonskih radnika Novi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak između ostalog donosi novosti vezane uz trošak smještaja i prehrane radnika koji s poslodavcem imaju sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme za sezonske poslove, za vrijeme rada u sjedištu poslodavca koje je od mjesta prebivališta (uobičajenog boravišta) radnika udaljeno najmanje 30 km. To […] 01/02/2018 Promjene vezane uz dnevnice Pisali smo o novom Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koji je stupio na snagu 1. siječnja. Spomenuli smo da je Pravilnik donio određene novosti. Donosimo vam detaljnije informacije o promjenama vezanim uz dnevnice. Novim odredbama je jasno propisano umanjenje neoporezivog iznosa dnevnice za 30% ako je na teret poslodavca osiguran […] 24/01/2018 Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak Potkraj prošle godine Ministar financija je potpisao Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak. Novi Pravilnik je potpisan kao dio paketa mjera za zadržavanje i rast zapošljavanja, a donosi određene novosti koje bi trebale osigurati dodatna fiskalna i administrativna rasterećenja. Pravilnik je snagu stupio 1. siječnja ove godine. Prenosimo izmjene objavljene na […] 18/01/2018 Izmjene Pravilnika o PDV-u Kako to na početku godina obično biva, na snagu stupaju brojni novi pravilnici i izmijenjeni zakonski propisi. Od 1. siječnja ove godine na snagu su stupile i izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost. Jedna od najznačajnijih promjena u sustavu PDV-a koja je stupila na snagu je omogućavanje odbitka 50% pretporeza prilikom nabave […] 15/01/2018 Minimalna plaća u 2018. godini Za 2018. godinu primjenjuje se novi iznos minimalne bruto plaće. Uredbom o visini minimalne plaće, za period 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine, utvrđena je minimalna plaća u bruto iznosu od 3.439,80 kuna. Riječ je o najnižem mjesečnom iznosu bruto plaće koji pripada radniku za rad u punom radnom vremenu. Minimalna plaća u 2017. […] 10/01/2018 Utvrđivanje i prijava paušalnog dohotka Mnogi poduzetnici se odlučuju za paušalni oblik oporezivanja. Ukoliko ste među onima koji plaćaju paušalni porez na dohodak, podsjećamo vas na rokove i obveze koje donosi početak godine. Paušalni porez na dohodak mogu plaćati porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost obrta, samostalnu djelatnost poljoprivrede i šumarstva te samostalnu djelatnost ugostiteljstva i/ili trgovine, a kojima ukupan […] 04/01/2018 Godišnji obračun poreza iz plaća Poslodavac je obvezan sastaviti godišnji obračun poreza i prireza iz plaće sa zadnjom isplatom plaće za studeni u prosincu tekuće godine, a najkasnije do 31. prosinca. Saznajmo zašto sastavlja ovaj obračun. Cilj sastavljanja godišnjeg obračuna poreza i prireza iz plaće je utvrđivanje eventualnih preplata poreza ili manje uplaćenog poreza i prireza kako bi se radniku […] 20/12/2017 Isplata božićnice i drugih prigodnih nagrada Kako nam se približava kraj godine, mnogi sigurno razmišljaju o božićnicama. Imate li pravo na još neoporezivih primitaka u ovoj godini ili ste to pravo već iskoristili, provjerite u nastavku. Donosimo kratki podsjetnik o prigodnim nagradama. Propisani iznos koji se smatra neoporezivim primitkom, a koje poslodavac isplaćuje radniku je 2.500,00 kn godišnje (regres, božićnica, uskrsnica…). […] 14/12/2017 Promjena postupka oporezivanja do kraja godine Svaki obveznik PDV-a, s godišnjim prometom koji ne prelazi zakonom propisani iznos, može do kraja godine izabrati između plaćanja PDV-a prema izdanim izlaznim računima ili prema naplaćenim naknadama. Odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost omogućeno je da porezni obveznici (i obveznici poreza na dobit) sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, prebivalištem ili uobičajenim boravištem u […] 12/12/2017 Provjerite gdje ste u ostvarenju svojih ciljeva, postavite nove za sljedeću godinu Približava nam se kraj godine. Zbrajamo, oduzimamo, analiziramo, utvrđujemo što nam je godina donijela. Za mnoge tvrtke, kraj poslovne godine je ujedno i kraj kalendarske godine. Na kraju poslovne godine posebnu pozornost posvećujemo financijskim pitanjima. Sigurno već pripremate svoje poslovne račune za kraj fiskalne godine kako bi sve bilo spremno za prijavu poreza i slanje […] 06/12/2017 Planirate li nabavu osobnog automobila? Razmislite da li ga kupiti u 2017. ili 2018. godini Donosimo Vam novosti u vezi s osobnim automobilima koje stupaju na snagu od 01.01.2018. godine. Od 01.01.2018. godine izmjenama Zakona o porezu na dodanu vrijednost dopušteno je korištenje 50% odbitka prilikom nabave ili najma (operativni leasing ili rent a car) osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz. I dalje neće biti dopušten odbitak pretporeza […] 30/11/2017 Izlazak iz sustava PDV-a od 01.01.2018. i izmjene pri izdavanju računa Ukoliko ste u 2017. godini ostvarili oporezive isporuke manje od 300.000,00 kn možete ukoliko to želite zatražiti od Porezne uprave izlazak iz sustava PDV-a. Ukoliko ste zadovoljili uvjete za izlazak bitno je da najkasnije do 15.01.2018. podnesete zahtjev za brisanje iz registra obveznika PDV-a nadležnoj ispostavi porezne uprave. Uz zahtjev je potrebno priložiti i 70,00 […] 22/11/2017 Pripremite se na vrijeme za kraj poslovne godine Kako bi sve bilo na vrijeme spremno za kraj poslovne godine,  “počistite” pravovremeno ladice i dostavite svu dokumentaciju na knjiženje kako ne biste napravili neki propust i kako biste umanjili poreznu osnovicu i platili manje poreza. Sve što je ostalo nefakturirano, fakturirajte. Za sve pružene usluge i prodane proizvode ispostavite i pošaljite račune. Provjerite jeste […] 16/11/2017 Približava se rok za predaju izvješća o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima – OPZ STAT-1 Ako imate nenaplaćena potraživanja, obvezni ste ispuniti OPZ-STAT-1 obrazac i dostaviti poreznoj. Ovo je mjera redovnog izvještavanja radi utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje. Cilj ove mjere je i poticanje poduzetnika na odgovornije poslovanje. Rok za predaju Obrasca OPZ-STAT-1 za 3. kvartal 2017. godine je do 20. studeni 2017., a odnosi se na potraživanja na dan 30. […] 08/11/2017 Računovođa – vaš najvažniji poslovni suradnik za uspjeh Da, računovođa je uistinu Vaš najvažniji poslovni suradnik za uspješno poslovanje.  Ljudi često misle da su usluge bilo kojeg  knjigovođe koji im se nalazi u neposrednoj blizini dovoljne za njihovo uspješno poslovanje. Možda, ako imaju sreće. Kod odabira knjigovođe/računovođe birajte stručnjaka koji odgovara potrebama vašeg poslovanja. Neka kriterij odabira bude kvaliteta usluge i stručnost, a […] 02/11/2017 Limit za obveznu promjenu načina oporezivanja Na kraju poslovne godine poduzetnici utvrđuju poslovne rezultate, planiraju daljnju strategiju poslovanja, utvrđuju novonastale situacije koje mogu zahtijevati određene promjene. Mali porezni obveznik koji nije u sustavu PDV-a, a koji ostvari ukupan godišnji primitak veći od iznosa propisanog za obvezan ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost, prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, mora […] 25/10/2017 Zašto je važno koristiti usluge profesionalnog računovodstvenog servisa? Vaš računovođa bi trebao biti vaš saveznik u rastu i profitabilnosti vaše tvrtke. Sasvim je jasno zašto je traženje profesionalnog računovođe pametan poslovni potez. Profesionalni računovođa će vam osigurati uslugu poslovnog savjetovanja u svrhu postizanja maksimuma financijske koristi. Bitno je razviti kvalitetan i proaktivan poslovni odnos s računovođom kako bi lakše shvatio vaša očekivanja i […] 19/10/2017 Moja odgovornost ili odgovornost računovođe? Računovođa je vaš strateški poslovni partner. Obzirom da poznaje zakonske propise, može vas savjetovati kako da lakše postignete svoje ciljeve, uz istovremeno smanjenje troškova, a da pri tome poštujete sve zakonske propise. Odabir knjigovodstveno – računovodstvenog servisa je jedna od najvažnijih poslovnih odluka i jedan od preduvjeta uspješnog poslovanja. Ovo je osobito važno na početku […] 11/10/2017 Natječaj samostalni knjigovođa/računovođa Rad na neodređeno vrijeme (1 djelatnik, m/ž) Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (1 djelatnik, m/ž) Mjesto rada: Samobor Oduvijek ste željeli raditi u poticajnom okruženju? Pouzdana ste, odgovorna i proaktivana osoba spremna na kontinuirano učenje i nove izazove? Pred Vama je prilika da se pridružite profesionalnom timu ERGON računovodstvenog servisa. Knjigovodstvo/Računovodstvo  je zanimanje koje […] 27/09/2017 Novi Pravilnik o vođenje evidencije o radnicima i radnom vremenu Postizanje uštede vremena je dragocjeno i svi propisi koji u tom smislu idu na ruku poslodavcu su značajni. U Narodnim novinama je potkraj srpnja objavljen novi, pojednostavljen Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i radnom vremenu. Pravilnik stupa na snagu od 1. rujna 2017. godine   Što donosi novi Pravilnik? smanjenje opsega […] 01/09/2017 Približava se rok za predaju izvješća o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima – OPZ STAT-1 Približava se rok za predaju obrasca OPZ-STAT-1 za potraživanja na dan 30. lipnja 2017. koja nisu naplaćena do 31. srpnja 2017. Rok za predaju obrasca je do 20. kolovoza 2017. Podsjetnik za one koji nisu sigurni sigurni što je OPZ-STAT-1. To je izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima do određenog datuma. Jednostavnije rečeno, Poreznoj upravi smo […] 10/08/2017 Izmjena ovršnog zakona i novosti u obračunu plaća Česte izmjene zakonskih propisa su nešto što je kod nas već postalo praksa. Ne bunimo se ako izmjene idu u korist građanstva i boljeg životnog standarda. Ovrha nad stalnim novčanim primanjima ovisi o prosječnoj neto plaći u prethodnoj godini, a koja je za prošlu godinu iznosila 5.664,00 kn. Sukladno ovom iznosu prosječne neto plaće, od […] 03/08/2017 Kolektivni godišnji odmor i korištenje godišnjeg prema želji radnika Poslodavac može Pravilnikom o radu ili Kolektivnim ugovorom propisati kolektivni godišnji odmor koji ga tada obvezuje na izvršenje. Kolektivni godišnji odmor ima svoje prednosti, ali i nedostatke. Prednost je što su svi na godišnjem odmoru i neće vam zvoniti službeni mobitel niti će vas zvati zbog različitih informacija koje ste možda zaboravili prenijeti te ćete […] 13/07/2017 Odlazite od poslodavca, a niste iskoristili godišnji odmor? Ako planirate promijeniti poslodavca, onda svakako trebate razmišljati i o pravima vezanim za godišnji odmor kako biste na vrijeme odabrali opciju koja Vam više odgovara. Jedna opcija je iskoristiti godišnji odmor prije prestanka radnog odnosa, naravno, ukoliko ste u mogućnosti. Druga je prihvatiti naknadu za neiskorišteni godišnji odmor. Dakle, sukladno članku 82. Zakona o radu, […] 11/07/2017 Odluka o godišnjem odmoru i raspored korištenja U praksi se nerijetko dešava da poslodavci do zadnjeg trenutka ne uruče radniku odluku o korištenju godišnjeg odmora i drže ga u neizvjesnosti što je suprotno zakonskim propisima. Prema odredbama Zakona o radu raspored korištenja godišnjeg odmora utvrđuje poslodavac u skladu s kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu i Zakonom o radu i to […] 06/07/2017 Pravo na isplatu prigodne nagrade kao regresa za korištenje godišnjeg odmora Ako ste među sretnicima koji rade za poslodavca koji isplaćuje prigodne nagrade u obliku regresa, onda vjerojatno znate sve o ovoj temi. Međutim, ipak je više onih koji nemaju tu privilegiju. Kako smo već pisali, prema odredbi članka 81. Zakona o radu, za vrijeme korištenja godišnjeg odmora radnik ima pravo na naknadu plaće u visini […] 04/07/2017 Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora Za vrijeme korištenja godišnjih odmora, većina nas putuje na omiljene destinacije što zahtijeva dodatna novčana sredstva što samo po sebi govori o važnosti pitanja isplate naknada plaća. Prema odredbi članka 81. Zakona o radu, za vrijeme korištenja godišnjeg odmora radnik ima pravo na naknadu plaće u visini određenoj kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom […] 29/06/2017 Obavijest obveznicima fiskalizacije – obveza unosa poslovnih prostora putem sustava ePorezne Već smo u par navrata pisali o izmjenama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom te napominjali da fiskalizacija od 1. srpnja donosi promjene. Ukinut je status  “mali obveznik fiskalizacije” te se i za njih uvodi obveza fiskalizacije izdavanja računa putem naplatnih uređaja. Nadamo se da su se svi novi obveznici fiskalizacije na vrijeme pripremili i […] 27/06/2017 Naknada za neiskorišteni godišnji odmor Nerijetko je da se poslodavci prema godišnjem odmoru odnose kao da je to poklon radniku, a ne njegovo pravo te su česte i situacije u kojima poslodavci na različite načine pokušavaju ne odobriti godišnji te nude čak isplatu naknada za neiskorišteni godišnji odmor putem kompenzacija u npr. robi iz prodajnog asortimana… Međutim, Zakonom o radu […] 20/06/2017 Pravo na godišnji odmor Sezona godišnjih odmora lagano već počinje, podsjetimo se ukratko o pravu na godišnji odmor. Pravo na plaćeni godišnji odmor radnik ima za svaku kalendarsku godinu i to u trajanju od najmanje četiri tjedna. Kolektivnim ugovorom, sporazumom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu može se utvrditi trajanje godišnjeg odmora i duže od najkraćega Zakonom propisanog. […] 16/06/2017 Do kada radnik može koristiti godišnji odmor iz prethodne godine? Kada je riječ o pravu radnika na godišnji odmor, lipanj je vrlo bitan obzirom da poslodavac do kraja lipnja mora radnicima omogućiti korištenje preostalog godišnjeg odmora iz prethodne godine i izraditi plan korištenja godišnjih odmora za tekuću godinu. Neiskorišteni dio godišnjeg odmora iz prethodne godine radnik može prenijeti i iskoristiti najkasnije do 30. lipnja sljedeće […] 13/06/2017 Završetak školovanja, prestanak radnog odnosa – Rok za prijavu na HZZO Završetak školske godine je pred vratima. Donose se odluke o upisima u srednje škole i na fakultete. Međutim, ne idu svi tim putem, neki od učenika ne nastavljaju školovanje te će se naći u nešto drugačijem položaju po pitanju zakonskih obveza. Oni koji ne nastavljaju školovanje imaju obvezu prijaviti se na HZZO kako bi ostvarili […] 08/06/2017 Pribižava se rok za proširenu primjenu fiskalizacije   Obzirom da se približava rok kada počinje primjena usvojenih izmjena Zakona o fiskalizaciji dobro je podsjetiti se na novosti koje stupaju na snagu. Kako već svi znamo, osnovni cilj fiskalizacije je nadziranje prometa u gotovini i suzbijanje utaja poreza. Porezna uprava preko internetske veze ima uvid u svaki izdani račun.    Što je novo u fiskalizaciji […] 06/06/2017 Rok za predaju izvješća GFI POD za 2016. godinu Godišnji financijski izvještaji se sastavljaju za poslovnu godinu i pružaju informacije o uspješnosti poslovanja. Prema Zakonu u računovodstvu propisana je obveza sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja. Godišnje financijske izvještaje čine: izvještaj o financijskom položaju (bilanca), račun dobiti i gubitka, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala, bilješke uz financijske izvještaje. […] 02/06/2017 Izuzeće od plaćanja članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori Jedan od izvora financiranja rada Hrvatske gospodarske komore jesu članarine koje plaćaju članice Hrvatske gospodarske komore. Obvezu plaćanja članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori imaju sve pravne osobe na području Republike Hrvatske, a razvrstane su u tri grupe. Iznos članarine ovisi o grupi u koju članica pripada. Prva grupa – u ovu grupu ulaze članice koje ne […] 30/05/2017 Smanjenje članarine turističkim zajednicama Izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (Narodne novine 121/16) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine primjenjuju se snižene stope za obračun članarine. Riječ je o smanjenju od 5% u odnosu na stope iz 2016. godine. Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama se uređuje obveza plaćanja članarine turističkoj zajednici. Članarinu turističkoj zajednici […] 25/05/2017 Izmjene i dopune Pravilnika o PDV-u koje su stupile na snagu 1. 5. 2017. 1. 5. 2017. na snagu je stupio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost vrijednost (Narodne novine br. 79/13., 85/13., 160/13., 35/14., 157/14., 130/15. i 1/17.).  Nekoliko članaka je izmijenjeno, a nekoliko je dopunjeno novim stavcima. Kako ne biste napravili neki propust, bilo bi dobro da provjerite o kojim izmjenama je […] 23/05/2017 Natječaj knjigovođa/računovođa (m/ž) Rad na neodređeno vrijeme i Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Mjesto rada: Samobor, 2 djelatnika Proširujemo naš tim te tražimo knjigovođe/računovođe za rad u računovodstvenom servisu. Ako ste pouzdana, odgovorna i proaktivana osoba spremna na kontinuirano učenje i želite se pridružiti  Ergonovom računovodstvenom timu, sada imate priliku to i učiniti. Knjigovodstvo je zanimanje koje […] 25/04/2017 Obrazac PD-IPO Obrazac PD-IPO, izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama, primjenjuje se u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2016. godinu i nadalje. Predaje se uz obrazac PD. Izvješće se podnosi ukoliko su tijekom poreznog razdoblja u poslovnim knjigama evidentirani poslovni događaji s povezanim osobama. Obrazac PD-IPO je propisan Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o […] 03/04/2017 Što donosi nova uredba o zaštita osobnih podataka? Zakonom o zaštiti osobnih podataka uređuje se zaštita podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnoga života. Voditelj zbirke osobnih podataka dužan je evidencije o zbirkama osobnih podataka dostaviti Agenciji za zaštitu osobnih podataka u roku od 15 dana od dana uspostave zbirke […] 28/03/2017 Prijava u registar poreznih obveznika – Obrazac RPO Porezni obveznici, odnosno njihovi opunomoćenici su dužni ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema njihovu prebivalištu ili uobičajenom boravištu podnijeti prijavu za upis u Registar poreznih obveznika poreza na dohodak. Prijava se obavlja putem obrasca RPO. Prijavom se osiguravaju podaci potrebnih za utvrđivanje poreza. Prijavu u registar poreznih obveznika podnose i porezni obveznicu koji ostvaruju dohodak te […] 23/03/2017 Rok za podnošenje prijave poreza na dobit za 2016. godinu Porez na dobit se utvrđuje za porezno razdoblje koje je u pravilu kalendarska godina. Prema članku 29. Zakona o porezu na dobit, Porezna uprava može na zahtjev poreznog obveznika odobriti da se porezno razdoblje i kalendarska godina razlikuju, pri čemu porezno razdoblje ne smije prelaziti razdoblje od 12 mjeseci. Izabrano porezno razdoblje porezni obveznik ne […] 21/03/2017 Rokovi za predaju godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu i potrebna dokumentacija Podsjećamo vas da je rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu,  za statističke i druge potrebe, do 30. travnja ove godine.  GFI i ostalu dokumentaciju možete predavati u papirnatom i elektroničkom obliku. Predaju možete najjednostavnije obaviti putem web aplikacije RGFI korištenjem Fininih digitalnih certifikata. Ako ne koristite ovu aplikaciju, preostaje vam odlazak u poslovnicu […] 16/03/2017 Izmjene web aplikacije RGFI Svakodnevne poslovne aktivnosti nam oduzimaju jako puno vremena. Ako ste i vi među onima koji su u stisci s vremenom i stvari nastojite rješavati bržim i jednostavnijim putem,  onda ste sigurno upoznati s web aplikacijom RGFI. Obzirom da je u tijeku sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu, obavještavamo Vas o izmjenama u web aplikaciji […] 14/03/2017 Oporezivanje nagrada i stipendija Možda niste imali informaciju, ali i primatelji nagrada i stipendija su također obveznici plaćanja poreza i prireza. Učenici i studenti koji prime nagradu, odnosno stipendiju iznad propisanog iznosa, obveznici su poreza na dohodak od drugog dohotka i prireza porezu na dohodak. Obveznik obračuna, obustave i uplate poreza na dohodak i prireza je isplatitelj nagrade, donosno stipendije. Porez na […] 09/03/2017 Oporezivanje studentskih zarada Ovogodišnja porezna reforma donijela je novosti i u oporezivanju studentskih zarada. Prema novim propisima, studentski rad se oporezuje znatno više nego do sada. U prošloj godini limit studentske zarade do koje se ona nije oporezivala iznosio je 50.000 kn. Umjesto dosadašnjih 50.000 kn, limit sada iznosi 15.000 kn. Ako student prijeđe taj godišnji limit zarade od 15.000 kn, plaćat […] 06/03/2017 Novosti vezane za službena putovanja Prošle godine smo pisali na ovu temu, ali obzirom na izmjene zakonskih propisa, donosimo najnovije informacije. Dosta toga se mijenjalo oko obračuna troškova službenog puta, dnevnica u zemlji i inozemstvu, a ukinut je i pojam terenskog dodatka koji se sad naziva dnevnica za rad na terenu.   Službeno putovanje u tuzemstvu Sukladno čl. 5. Pravilnika […] 02/03/2017 Tko je prema novom zakonu obveznik fiskalizacije? Fiskalizacija u prometu gotovinom je skup mjera uvedenih početkom siječnja 2013. godine kada su se dogodile značajne izmjene u blagajničkom poslovanju obveznika poreza na dobit i poreza na dohodak. Na snagu je stupio Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom.  Osnovni cilj fiskalizacije je nadziranje prometa u gotovini i suzbijanje utaja poreza.  Porezna uprava preko internetske veze […] 28/02/2017 Komentar Hrvatske obrtničke komore na povećanje komorskog doprinosa Ovih dana na adrese obrtnika stigli su novi, uvećani iznosi kvartalnog zaduženja za komorski doprinos. Mnogi od Vas su se sigurno zapitali je li riječ o nekoj pogrešci pri obračunu. Međutim, nije riječ o pogrešci. Obveza komorskog doprinosa je uvećana za 24,00 kune mjesečno. Prenosimo u cijelosti komentar Hrvatske obrtničke komore na povećanje komorskog doprinosa. […] 21/02/2017 Minimalna plaća u 2017. godini Za 2017. godinu se primjenjuje novi iznos minimalne bruto plaće. Za period od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine utvrđuje se minimalna plaća u bruto iznosu od 3.276,00 kuna. Radi se o najnižem mjesečnom iznosu bruto plaće koji radniku pripada za rad u punom radnom vremenu. Minimalna plaća u 2016. godini je iznosila 3.120,00 […] 16/02/2017 Kompetentnost i nepristranost Obzirom na odgovorne zadatke koje obavlja, računovođa mora biti kompetentan u brojnim područjima. Trebao bi imati besprijekorne standarde kada su u pitanju kompetencije i ponašanja jer bez toga svoj posao ne može obavljati korektno, može ugroziti poslovanje klijenta i svoj ugled. U ovoj djelatnosti, nepristranost je vrlo bitna. Računovođa savjetuje klijente, obavještava ih o dodatnim […] 14/02/2017 Nove stope zakonskih zateznih kamata Zatezne kamate uređene su Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Početkom siječnja 2017. objavljena je prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih za razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima od 4,68% prema kojoj se u skladu s čl. 29. st. 2. Zakona o obveznim odnosima stopa izračunavaju […] 09/02/2017 Ovrha na plaći u 2017. godini Kao i svake godine, na temelju Ovršnog zakona, objavljuje se prosječna mjesečna isplaćena neto plaća koja čini osnovicu za potrebe provođenja ovrhe. Ovrha na plaći u 2017. godini će se provoditi na osnovu neto plaće u iznosu 5.664,00 kn. Podsjetimo se, Ovršnim zakonom je propisano da se ovrhom ne usteže više od 1/3  primanja. Ako radnik […] 07/02/2017 Podsjetnik na obveze poslodavaca tijekom veljače Na početku godine pred poslodavcima se nalazi niz obveza koje moraju ispuniti kako bi zadovoljili zakonske propise. Tijekom mjeseca veljače, obvezni su napraviti sljedeće: Poslodavci su dužni do 31. 1. 2017. uručiti IP obrasce svim zaposlenicima. Podsjetimo se, IP obrazac sadrži podatke o isplaćenim plaćama i plaćenom porezu tijekom godine. Kreira se nakon isplate zadnje […] 02/02/2017 Računovođa i poslovna etika Računovođa obavlja brojne poslove i riječ je o vrlo odgovornim poslovima. Između ostalog, od računovođe se često traži savjetovanje oko postizanja ušteda smanjenjem plaćanja iznosa poreza. U tom slučaju, pronalazi optimalne porezne modele za poslovni subjekt, traži načine uštede, a ono što je bitno, sve mora biti u skladu sa zakonskim propisima. Pridržavajući se poslovne […] 31/01/2017 Oprez! Ne zaboravite do 31. siječnja predati izvješće i uplatiti porez na kapitalne dobitke Svi koji su trgovali financijskom imovinom dužni su poreznoj upravi do 31.1.2017. dostaviti izvješće i uplatiti porez na kapitalni dobitak. Za one koji nisu sigurni, ponovit ćemo što je kapitalni dobitak. Kapitalni dobitak je zarada koju neka osoba ostvari prodajom, odnosno razmjenom financijske imovine. To je dobitak od prodaje vrijednosnih papira po cijeni većoj od cijene […] 26/01/2017 Uloge računovođe Računovođa obavlja brojne zadatke s područja financija i riječ je o vrlo odgovornim zadacima. U poslovanju se mora voditi besprijekornim standardima ukoliko želi svoj posao obavljati korektno, štititi ugled poslovnog subjekta i naravno, svoj ugled. Upravlja financijskim podacima Računovođa prikuplja i održava financijske podatke tvrtke, vodi računa o poslovnim knjigama,  održava ih u skladu sa […] 24/01/2017 Službena putovanja i obračun dnevnica Niste sigurni kako se obračunavaju dnevnice? Koji kriteriji moraju biti zadovoljeni za isplatu dnevnica? Detalje provjerite u nastavku teksta. Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu su naknade za pokriće izdataka prehrane, pića i prijevoza u mjestu u koje je zaposlenik upućen na službeno putovanje. Dnevnicom nije pokriven trošak smještaja radnika, smještaj je zaseban […] 19/01/2017 Planiranje i budžetiranje Za uspješno vođenje tvrtke vrlo je važno planiranje. Poduzetnici moraju postavljati ciljeve, definirati strategije. Osobitu pozornost trebaju pridavati planiranju godišnjeg budžeta kao vrlo važnom dijelu svakog poslovnog plana. Računovođa može itekako doprinijeti unapređenju vašeg poslovanja, stoga je ulaganje u kvalitetnog i stručnog računovođu, koji će vam osigurati i usluge poslovnog savjetovanja te time osigurati maksimum […] 17/01/2017 Financijski izvještaji Financijski izvještaji su pokazatelji uspješnosti poslovanja svakog poslovnog subjekta, to su izvještaji o financijskom stanju i financijskom prometu poslovnog subjekta. Bilanca je financijski izvještaj koji daje informacije o imovini, obvezama i kapitalu poduzetnika na određeni dan. Račun dobitka i gubitka je izvještaj koji daje informacije o prihodima i rashodima za određeno poslovno razdoblje. Izvještaj o […] 12/01/2017 Zašto je važno koristiti usluge provjerenog računovođe? Svi znamo koliko je zakonito financijsko poslovanje tvrtke važno i da se pogreške skupo plaćaju, a Porezna uprava kao da čeka da napravite pogrešku… i onda počinju problemi koji Vas koštaju ne samo u financijskom smislu, nego i vremena i živaca. Zašto je važno koristiti usluge provjerenog računovođe?  Kao prvo, da biste izbjegli gore navedeno. […] 10/01/2017 Promjena stope PDV-a i obvezne radnje koje poduzetnici trebaju poduzeti Nova godina nam je došla, a s njom je započela i primjena izmijenjenih propisa prema poreznoj reformi. Od 1. siječnja se primjenjuje i novi Zakon o PDV-u. Kako smo već spominjali, izmjene koje se tiču PDV-a će se provoditi kroz dva razdoblja, prvo je započelo s početkom godine. Novi Zakon o PDV-u nam je donio […] 03/01/2017 POREZNA REFORMA – Primjena izmijenjenih propisa od 1. 1. 2017. (2. dio) U prošlom članku POREZNA REFORMA (1. dio) naveli smo dio novosti koje nam donosi porezna reforma, u ovom članku Vam donosimo preostale važne informacije. Kako smo već naveli, većina izmjenjenih propisa stupa na snagu od 1. 1. 2017., a neki su ipak malo odgođeni. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST Što se tiče poreza na dodanu vrijednost, izmjene […] 28/12/2016 POREZNA REFORMA – Primjena izmijenjenih propisa od 1. 1. 2017. U par navrata smo najavljivali promjene koje nas očekuju s novom poreznom reformom. Sada, kada je nova porezna reforma izglasana, poznati su točni podaci. U ovom članku Vam donosimo dio novosti koje se tiču minimalne plaće te novosti u obračunu plaća. Izmjenjeni propisi stupaju na snagu od 1. 1. 2017. Primjena istih za većinu kreće […] 27/12/2016 Inventura – obveza na koju poduzetnici ne smiju zaboraviti Na kraju godine poduzetnici su najčešće u gužvi jer moraju obaviti niz zadataka kako bi poslovnu godinu zaključili uspješno i u skladu sa zakonskim propisima. Između ostalog, poduzetnici na kraju poslovne godine moraju napraviti i inventuru imovine, potraživanja, obveza, zaliha. Inventura je obveza svih poduzetnika koji vode poslovne knjige, kako obveznika poreza na dobit, tako […] 20/12/2016 Novosti u obračunu plaća od 1. 1. 2017. godine Nedavno smo objavili članak “Kratki osvrt na predstojeću poreznu reformu” u kojem smo najavili da ćemo Vas pravodobno obavještavati o svim izmjenama poreznih zakona kada budu službeno izglasane i objavljene. Za početak Vam donosimo detaljnije informacije o plaćama. Pretpostavljamo da je to ono što Vas najviše zanima. Prema prijedlogu Ministarstva financija od 1. 1. 2017. […] 15/12/2016 Što biste trebali znati o fiskalizaciji? Priča o fiskalizaciji je aktualna od početka 2013. godine kada su se dogodile značajne izmjene u blagajničkom poslovanju obveznika poreza na dobit i poreza na dohodak. Riječ je o stupanju na snagu Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Fiskalizacija je skup mjera koju provode obveznici fiskalizacije, kako bi se putem internetske veze Poreznoj upravi omogućio […] 13/12/2016 Pripremite se na vrijeme za kraj godine kako biste izbjegli last minute stres! Kraj godine godine je pred vratima. Na kraju poslovne godine posebnu pozornost morate posvetiti financijskim pitanjima. Trebate pripremati svoje poslovne račune za kraj fiskalne godine, tako da je sve spremno za prijavu poreza i slanje obrazaca. Za mnoge tvrtke, kraj poslovne godine je ujedno i kraj kalendarske godine. U prosincu znaju biti gužve, stoga se […] 06/12/2016 Kratki osvrt na predstojeću poreznu reformu Jedna od najčešće spominjanih tema zadnjih dana je tema predstojeće porezne reforme. Što donosi porezna reforma, tko će imati najviše koristi, a kome porezna reforma ne donosi gotovo nikakve promjene – svakodnevno se postavlja i analizira puno pitanja. Poreznom reformom se planira smanjenje poreza na dohodak i dobit. Najznačajnija promjena je smanjenje opće stope poreza […] 29/11/2016 Kada trebate razmisliti o promjeni računovođe? Računovođa je vaš strateški poslovni partner koji poznaje zakon i može vas savjetovati kako da lakše postignete svoje ciljeve, uz istovremeno smanjenje troškova. Uzeti stručnog računovođu  je pametan poslovni potez. Bitno je s njim razviti kvalitetan i proaktivan poslovni odnos kako bi lakše shvatio vaša očekivanja i poslovanje te kako bi vas mogao savjetovati po […] 22/11/2016 Što trebate znati o godišnjem obračunu plaća? Kako svim ostalim temama s područja računovodstva i financija, tako i temi godišnjeg obračuna plaća  treba pristupiti vrlo odgovorno i pridržavati se zakonskih propisa. Odgovornim pristupom izbjegavate nepotrebne probleme i troškove. Znate li da ste kao poslodavac za svoje zaposlenike dužni izraditi godišnji obračun plaća? Za zaposlenike koji su kod poslodavca bili zaposleni cijelu godinu […] 15/11/2016 Poduzetnik ste i poslodavac? Sigurno će Vas zanimati kako darivati i na kraju godine platiti manje poreza Približava nam se kraj godine i mjesec prosinac, mjesec darivanja i druženja. Sigurno ste već počeli razmišljati o darovima za zaposlenike, kupce, poslovne partnere. Želite im nešto pokloniti, ali niste sigurni što Vam je dopušteno u poreznom smislu. Kako bismo riješili Vaše nedoumice, donosimo Vam neke od troškova kojima možete umanjiti poreznu osnovicu. Ovisno o […] 08/11/2016 Sve što trebate znati o III. stupu mirovinskog osiguranja Sigurno ste već puno puta do sada slušali o  I., II. I III.  stupu mirovinskog osiguranja. Neka pojašnjenja su možda bila jasnija, neka manje jasna, možda ste u potpunosti upoznati sa sva tri tipa, a možda i ne.  U ovom članku ćemo se pozabaviti  III. stupom mirovinskog osiguranja te ćemo pokušati na jednostavan i jasan […] 02/11/2016 Mali ste poduzetnik i niste u sustavu PDV-a? Evo o čemu trebate voditi računa pred kraj godine Za svakog poduzetnika, malog ili velikog, vrlo je važno raspolaganje pouzdanim informacijama. Imati kvalitetnog računovođu koji Vas može savjetovati oko svih važnih financijskih odluka od velikog je značaja. Mali porezni obveznik ulazi u sustav PDV-a kada pređe zakonom propisani prag. Međutim,  dobrovoljno može ući i prije nego dosegne taj prag. Donosimo detalje. U skladu s […] 25/10/2016 Znate li koliko dugo trebate čuvati poslovnu (računovodstvenu) dokumentaciju? Sigurno Vas ponekad zamaraju hrpe dokumenata koje čuvate u svojim uredima. Kada je riječ o čuvanju financijske dokumentacije, morate biti vrlo oprezni. Najbolje je primjenivati pravilo “bolje spriječiti nego liječiti”. Nekih papira se možete riješiti s vremena na vrijeme, ali većinu poslovne dokumentacije ste obvezni čuvati. Znate li koliko dugo trebate čuvati poslovnu dokumentaciju i […] 18/10/2016 Jesu li vam potrebne usluge knjigovodstveno-računovodstvenog servisa? Svaki poslovni subjekt, bez obzira na veličinu i vrstu, svakodnevno obavlja računovodstvene poslove, bavi se financijama, bavi se poreznim pitanjima. Veća poduzeća najčešće imaju vlastite zaposlenike koji obavljaju ove poslove, ali ne mora biti pravilo. Brojna poduzeća rado ove poslove prepuštaju vanjskim stručnjacima. Angažiranje knjigovodstveno–računovodstvenog servisa ima brojne prednosti. Prije svega, ako koristite usluge provjerenih […] 11/10/2016 Što Vam treba, knjigovođa ili računovođa? Odabir knjigovođe, računovođe ili knjigovodstveno – računovodstvenog servisa je jedna od najvažnijih odluka koju donosite na početku svoga poslovanja. Nažalost, neki pažnju odabiru pridaju tek kad se prvi put opeku… Knjigovođa izrađuje, vodi, pohranjuje financijsku i nefinancijsku dokumentaciju poslovnih subjekata. Osnovni zadatak knjigovođe je da u skladu sa zakonskim propisima proknjiži poslovnu dokumentaciju. Knjigovođa mora […] 03/10/2016 Natječaj za knjigovođu/računovođu Povećavamo naš tim te tražimo knjigovođu/računovođu za samostalan rad u računovodstvenom servisu. Pouzdana ste, proaktivana i osoba spremna na stalno učenje? Knjigovodstvo je zanimanje koje vas veseli i koje obavljate s guštom i lakoćom? Uvijek se u poslu (a i u životu općenito) trudite dati maksimum? Uporni ste i ne odustajete lako? Razmišljate logički i […] 23/09/2016 Nove stope zateznih kamata od 01.07.2016. Od 1. srpnja 2016. u primjeni je prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih za razdoblje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima od 4,88%, a to znači da je u skladu s čl. 29. st. 2. Zakona o obveznim odnosima stopa zatezne kamate kako slijedi: – u odnosima iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca […] 07/07/2016

Zatražite ponudu

Ispunite interaktivni obrazac unutar 30 sekundi i
vaša neobvezujuća ponuda stiže na vaš email.

Zatražite ponudu
Traje manje od 30 sekundi!

 

Fields marked with an * are required