Savjeti i rješenja

25/10/2017

Limit za obveznu promjenu načina oporezivanja

Na kraju poslovne godine poduzetnici utvrđuju poslovne rezultate, planiraju daljnju strategiju poslovanja, utvrđuju novonastale situacije koje mogu zahtijevati određene promjene.

Mali porezni obveznik koji nije u sustavu PDV-a, a koji ostvari ukupan godišnji primitak veći od iznosa propisanog za obvezan ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost, prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, mora ući u sustav PDV-a od 01.01. sljedeće kalendarske godine.

Dakle, kriterij za ulazak ili izlazak poreznih obveznika iz sustava PDV-a je vrijednost isporuka dobara i obavljenih usluga u prethodnoj godini. Propisani prag za ulazak u sustav PDV-a od 01.01.2018. godine  je ostvarena vrijednost isporuka ( u 2017. godini) veća od 300.000,00 kn.

Mali porezni obveznik može dobrovoljno ući u sustav i prije nego dosegne taj prag.

Ukoliko ste prešli spomenuti prag, ulazite u sustav PDV-a i trebate se prijaviti u registar obveznika PDV-a na obrascu P-PDV.

Porezni obveznici koji nisu u sustavu PDV-a nemaju pravo iskazivati PDV na izdanim računima niti imaju pravo na odbitak pretporeza.

Pri izlasku iz sustava PDV-a porezni obveznici trebaju voditi računa o poreznim posljedicama, prvenstveno o obvezi ispravka pretporeza za nabavljena gospodarska dobra u prethodnim poreznim razdobljima za koja su se pri nabavi koristili pretporezom.

Porezni obveznici koji su u sustav PDV-a ušli dobrovoljno a više nemaju isporuke u visini propisanoj za ulazak u sustav PDV-a, zahtjev za izlazak mogu podnijeti protekom tri godine u sustavu.

Ukoliko ste u potrazi za profesionalnim računovodstvenim servisom, na raspolaganju su Vam usluge knjigovodstveno-računovodstvenog servisa Ergon!

Zatražite ponudu

Ispunite interaktivni obrazac unutar 30 sekundi i
vaša neobvezujuća ponuda stiže na vaš email.

Zatražite ponudu
Traje manje od 30 sekundi!

 

Fields marked with an * are required