Savjeti i rješenja

09/02/2017

Nove stope zakonskih zateznih kamata

Zatezne kamate uređene su Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Početkom siječnja 2017. objavljena je prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih za razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima od 4,68% prema kojoj se u skladu s čl. 29. st. 2. Zakona o obveznim odnosima stopa izračunavaju zatezne kamate kako je niže navedeno:

  • u ugovorima između trgovaca 9,68%
  • u ugovorima između trgovca i osobe javnog prava 9,68%
  • u ostalim odnosima 7,68%

Navedenu prosječnu kamatnu stopu HNB je objavila u Narodnim novinama br. 1/17.

Zatražite ponudu

Ispunite interaktivni obrazac unutar 30 sekundi i
vaša neobvezujuća ponuda stiže na vaš email.

Zatražite ponudu
Traje manje od 30 sekundi!

 

Fields marked with an * are required