Izvješćivanje o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima na obrascu OPZ STAT-1

2016-02-02T10:49:39+01:00

Od Nove godine (1.1.2016.) stiže nam još jedna obveza sastavljanja i podnošenja statističkih izvještaja - izvještaj o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima ili drugačijim jezikom - od tog datuma poreznoj upravi dužni smo prijavljivati tko nam nije platio fakturu te za koji točan iznos. Ovakva mjera redovnog izvještavanja uvedena je što radi utvrđivanjem činjenica bitnih za [...]