Novosti u svezi s službenim putovanjima

2016-02-18T09:26:10+01:00

Od 24.12.2015. na snazi su izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 137/15) kojima su propisane novosti u svezi sa službenim putovanjem, terenskim radom i načinom izvješćivanja u Obrascu JOPPD. Rok trajanja službenog puta Službeno putovanje može trajati do 30 dana neprekidno. Umanjen iznos tuzemne dnevnice zbog osigurane prehrane Ako je na [...]