Nove stope zateznih kamata od 01.08.2015.

2015-09-10T12:06:56+02:00

HNB je objavila novu referentnu kamatnu stopu koja iznosi 5,14% i primjenjuje se od 1.8. do 31.12.2015. godine. To znači da se primjenjuju sljedeće zatezne kamate: -za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovaca i osoba javnog prava, zatezna kamatna stopa sa sadašnjih 15% smanjuje se na 10,14% -za poslovne transakcije između poduzetnika i [...]